2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Klavikelfraktur (nyckelbensfraktur)

Symtom
Tryckömhet över frakturen, smärta över frakturområdet i samband med rörelse, svullnad över frakturområdet.

Orsak
Direkt våld mot nyckelbenet, men även i samband med indirekt våld, såsom fall på axeln eller mot utsträckt arm. Uppkommer både vid lindrigare våld samt vid mer allvarliga olyckor.

Vem drabbas
Nyckelbensfraktur är vanligast hos män i åldern 15-30 år. Frakturen förkommer dock hos både män och kvinnor i alla åldrar.

Behandling
En nyckelbensfraktur läker i allmänhet utan operation, i vissa fall måste dock en operation utföras för att minska risken för kvarstående problem.

Ej operation:
Fraktur utan påtaglig felställning.

Operation:
Operation tillråds om frakturen är kraftigt felställd eller uppsplittrad. Oftast utförs operationen inom ca 10 dagar. I sällsynta fall görs en akut operation. Operation sker med antingen platta och skruvar eller med en typ av gängad pinne.

Risker/komplikationer:
Utebliven läkning av frakturen. Förkortning av nyckelbenet vilket kan medföra nedsatt styrka och rörlighet. Extra mycket benvävnad över frakturen efter läkning, som kan ses som en upphöjning under huden.

När nyckelbensfrakturer läker bildas det ofta en ganska hård svullnad kring frakturen. Det är normalt och kan, men inte alltid, försvinna inom ett par år. I sällsynta fall kan en infektion uppstå kring operationsärret.

Symtom/varningssignaler för infektion är ökande smärta, feber och rodnad kring operationsärret. Du bör genast kontakta akutmottagningen vid sådana symtom.

Förväntat resultat:
De flesta patienterna blir besvärsfria på några månaders sikt.

Sjukskrivning:

Sjukskrivningstiden varierar beroende på frakturtyp, operation och arbete.