2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Impingement

Diagnos

Impingement / Subakromiell smärta

Symtom

Smärta vid rörelser som förläggs på fram-/ utsidan av axeln. Värre ju högre upp man för handen. Värk efter ansträngning. Kan ge sömnsvårigheter.

Orsak

Trängsel mellan överarmen och skulderbladstaket ­(acromion). Irritation i slemsäcken under skulderbladstaket 

Vem drabbas

Debuterar oftast i 40-60 års ålder, ibland efter att du ansträngt dig mer än vanligt

Vad kan jag göra själv ?

Du ska träna styrkan i de små musklerna runt axeln  (rotator­kuffen) med hjälp av sjukgymnast. Dessutom ska ev stelhet tränas bort. Du bör inte röka.

Behandling

Viktigast är specifik sjukgymnastisk träning. En kortison­injektion under skulderbladstaket kan leda till lindring av mer uttalade smärtor. Om inte det och träning räcker rekommenderar vi operation. Det har visat sig att sjukgymnastisk träning har lika bra resultat som operation efter 5 år. Vi opererar därför enbart om sjukgymnastisk träning inte ger förbättring.

Operation

Operationen sker som dagkirurgi, där du sover under ca 30 minuter. Med hjälp av artroskop (titthålskirurgi) tar vi bort ärrvävnad i det trånga utrymmet och om det behövs fräser vi bort ben på undersidan av taket för att vidga utrymmet. Du får använda armen efteråt men bör planera för att ta det lugnt så att det får tid att läka.

Risker

Operationen är relativt riskfri men man kan alltid, även vid mindre ingrepp, drabbas av komplikationer t.ex infektion, blodpropp m.m. Detta ska alltid diskuteras med din ortoped.

Förväntat resultat

Det är tyvärr inte alla som blir bra men ca 80% är nöjda  efter operationen eller sjukgymnastik.

Sjukskrivning / Rehabilitering

Du bör boka en tid hos din sjukgymnast 10-14 dagar efter operationen för att träna upp dig på nytt. Sjukskrivningstiden varierar mellan någon vecka för kontorsarbete till 3-4 månader för tungt kroppsarbete. Det tar oftast ca 6 månader att bli helt bra.