2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Höftledsplastik

Höftsjukdomar som t.ex. artros, där ledbrosket av en eller annan anledning blir förstört, kan man numera mycket framgångsrikt behandla med en operation, en så kallad höftledsplastik.

Då sätter man in konstgjorda ledytor av metall och plast vilket minskar smärtan i höften. 

Innan en operation kan bli aktuell behövs dock en noggrann utredning hos först husläkare/ vårdcentral samt vid besök på sjukhuset. Innan en operation blir aktuell bör man ha provat andra behandlingsalternativ som t.ex. sjukgymnastik och viktnedgång.