2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Höftledsluxation

Symtom
Plötslig smärta. Felställt ben. Oförmåga att belasta på benet.

Orsak
Trauma mot höften vid fall eller påfrestande vridrörelse i den protesopererade höften. Ibland kan slitage av plasten som finns i cupen (ledpannan) vara en bidragande orsak. Luxation drabbar mindre än en procent av höftprotes­opererade patienter.

Behandling/Operation
Under kortvarigt narkosrus kan i allmänhet protesen föras åter på plats.

Förväntat resultat
De första tre månaderna efter luxationen är det extra viktigt att följa nedanstående rekommendationer/restriktioner, men extrema rörelser bör undvikas livet ut.

Vid upprepade luxationsepisoder kan man behöva diskutera möjligheten att göra en ny protesoperation, detta bör ske i första hand hos den kirurg som opererade höftleden första gången.

Vad kan jag göra själv

För att inte riskera att höften hoppar ur led är det viktigt att utföra vissa rörelser och moment i vardagen på rätt sätt.Undvik att böja höften mer än 90° när du lutar över­kroppen framåt, exempelvis när du behöver ta upp något från golvet. Sträck istället benet bakåt, alternativt kan griptång användas.

Undvik att sitta i låga mjuka soffor eller stolar.

När du sätter dig eller reser dig ur en stol ska du sträcka fram det opererade benet.

När du sitter, ligger eller står upp ska du undvika att vrida ditt ben inåt eller korsa benen.