Höftfraktur - skruvfixation

Symtom
Smärta i höften efter fall.

Orsak
Fallolycka, hos äldre ofta i kombination med benskörhet.

Vem drabbas
Drygt 75 % av de drabbade är kvinnor.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet (osteoporos).

Behandling
Akut operation.

Operation
Fixation med 2 skruvar.

Risker
Hos cirka 30 % läker inte frakturen efter skruvfixation och hos ytterligare cirka 15 % uppkommer en cirkulationsstörning till höftens ledkula. Orsak till att skruvfixation ändå väljs primärt är att patienten är ung och det är viktigt att bibehålla den egna ledkulan. En annan orsak kan vara att en större höftprotesoperation anses för riskfylld hos den äldre, sjukliga patienten.Liten risk för sårinfektion vilken minimeras med antibiotika i samband med operationen. Viss risk för blodpropp vilken minimeras med blodförtunnande behandling första tiden efter operationen.

Varningssignaler är feber eller uttalad svullnad och smärta några dagar efter operationen. Har du tidigare haft blodpropp måste du berätta detta för din läkare.

Förväntat resultat
Hos cirka 55 % läker frakturen utan komplikation men även om frakturen är läkt får många en del kvarstående besvär. Hos de patienter som får en läkningskomplikation kan man sätta in en höftledsprotes.

Sjukskrivning/rehabilitering
De flesta patienter är i pensionsålder men även unga kan drabbas. Då är sjukskrivningstiden helt beroende av typen av arbete.