2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Höftfraktur - icke felställd

Symtom
Smärta i höften efter fall.

Orsak
Fallolycka, hos äldre ofta i kombination med benskörhet.

Vem drabbas
Drygt 75 % av de drabbade är kvinnor.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet (osteoporos).

Behandling
Akut operation.

Operation
Fixation med 2 skruvar.

Risker
Hos cirka 5 % läker inte frakturen och hos ytterligare cirka 5 % uppkommer en cirkulationsstörning till höftens ledkula.

Liten risk för sårinfektion vilken minimeras med antibiotika i samband med operationen. Viss risk för blodpropp vilken minimeras med blodförtunnande behandling första tiden efter operationen.

Varningssignaler är feber eller uttalad svullnad och smärta några dagar efter operationen. Har du tidigare haft blodpropp måste du berätta detta för din läkare.

Förväntat resultat
Hos cirka 90 % läker frakturen utan komplikation och de flesta blir nästan lika bra som före skadan.

Sjukskrivning/rehabilitering
De flesta patienter är i pensionsålder men även unga kan drabbas. Då är sjukskrivningstiden helt beroende av typen av arbete.