2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Hjärninfarkt

En hjärninfarkt uppstår då ett blodkärl täpps till så att blodet inte kommer fram till en del av hjärnan. Den vanligaste orsaken till hjärninfarkter är åderförkalkningssjukdom i hjärnans blodkärl eller i de stora blodkärl som för blod till hjärnan.

En annan vanlig orsak till hjärninfarkter är vissa hjärtsjukdomar, speciellt förmaksflimmer (en speciell form av kroniskt oregelbunden hjärtrytm).

När man får en hjärninfarkt är vanliga symtom att man plötsligt utan föregående varning blir förlamad eller får nedsatt känsel i ena halvan av kroppen, svårigheter att tala eller förstå, eller påverkan på synfältet.

Svår akut yrsel, dubbelseende, balanssvårigheter och svårt att svälja är andra symtom man kan drabbas av. Ibland kan man också få en påverkan på medvetandet så att man blir trött, somnar hela tiden eller till och med blir helt medvetslös.

Symtomen på en hjärninfarkt kan man inte skilja från symtomen i samband med en hjärnblödning om man inte gör en datortomografi (skiktröntgen) av hjärnan.

Hjärninfarkt kräver alltid inläggning på sjukhus.

Vad görs på Capio S:t Göran?
Det första som görs är att man läggs in på strokeenheten, om tillståndet så kräver på en sal med utökad övervakning (SIVA-plats). En datortomografi av hjärnan görs för att fastställa att det verkligen rör sig om en hjärninfarkt.

Om man anländer till sjukhuset inom tre timmar, kan det i vissa fall vara aktuellt med trombolys (blodproppslösande behandling). Sådan behandling ges på en av strokeenhetens SIVA-platser.

Parallellt med träningen på strokeenheten utreds också varför man drabbats av hjärninfarkt. I utredningen ingår, förutom blodprover och EKG, för det mesta ultraljudsundersökning av halspulsådrorna och hjärtat.

Om det ej är olämpligt inleds förebyggande behandling med blodproppsförebyggande medicin.