2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Hjärnblödning

När man får en blödning från ett blodkärl på hjärnans yta (en subarachnoidalblödning) är det typiska symtomet en plötslig, oerhört intensiv, huvudvärk som kommer från en sekund till nästa. Ibland blir man också medvetslös, eller får förlamningar. Man blir mycket ofta, men inte alltid, stel i nacken så att hakan inte kan böjas ner mot bröstet.

Denna typ av hjärnblödning drabbar framför allt yngre och medelålders personer och utgör ca 5 % av alla stroke.

Blödningar av denna typ kräver akut utredning och ibland operation på neurokirurgisk klinik.

När man får en blödning från en pulsåder inne i hjärnan är huvudvärken oftast inget dominerande symptom. Vanligt är att man plötsligt utan föregående varning blir förlamad eller får nedsatt känsel i ena halvan av kroppen, svårigheter att tala eller förstå, eller påverkan på synfältet.

Svår akut yrsel, dubbelseende, balanssvårigheter och svårt att svälja är andra symtom man kan drabbas av. Ibland kan man också få en påverkan på medvetandet så att man blir trött, somnar hela tiden eller till och med blir helt medvetslös.

Symtomen på en blödning inne i hjärnan kan man inte skilja från symtomen i samband med en hjärninfarkt om man inte gör en datortomografi (skiktröntgen) av hjärnan.

Hjärnblödning kräver alltid inläggning på sjukhus och vård på strokeenheten. Här utreds om det finns speciella bakomliggande orsaker till varför man fått en hjärnblödning så att sådana kan åtgärdas. Rehabiliteringen inleds också. Att vårdas på strokeenhet ökar både chanserna för överlevnad och chanserna att överleva med ett så litet handikapp som möjligt.

I sällsynta fall kan det vara aktuellt att operera också denna typ av hjärnblödning, det sker i sådana fall på neurokirurgisk klinik.

Vad görs på Capio S:t Göran?
Det första som görs är att man läggs in på strokeenheten, om tillståndet så kräver på en sal med utökad övervakning (SIVA-plats). En datortomografi av hjärnan görs för att fastställa att det verkligen rör sig om en blödning. Ibland, vid misstanke på subarachnoidalblödning, kan det vara aktuellt med ett så kallat ryggvätskeprov för att bekräfta diagnosen.

Vid en subarachnoidalblödning, och i enstaka fall vid en blödning inne i hjärnan, är det aktuellt med en operation. Man skickas då till neurokirurgiska kliniken på Karolinska sjukhuset.