2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Handledsfraktur - plattfixerad

Orsak
Falltrauma. Vanligare i högre åldrar och drabbar i högre utsträckning kvinnor efter klimakteriet och kan då vara en effekt av osteoporos (benskörhet).

Vad kan jag göra själv?
Om man misstänker osteoporos bör du ta kontakt med din husläkare för utredning och eventuell behandling av detta för att undvika nya frakturer i framtiden. Detta görs med en speciell röntgenundersökning (DEXA). Rökning försämrar läkningsbetingelserna avsevärt och ökar kraftigt risken för infektion i samband med operation.

Operation
Du har opererats med en öppen reponering av den felställda frakturen, som sedan fixerats med en platta och skruvar som håller fragmenten stabilt på plats för att handleden ska läka i ett gynnsamt läge. Plattan håller frakturen stabil under benläkningen och tillåter tidig rörelseträning. Plattan behöver inte avlägsnas.

Risker
Det finns en mycket liten risk för sårinfektion som vid alla operationer. Symtom på detta är feber, ökad smärta och svullnad. Rökning ökar risken för infektion.

Förväntat resultat
En fraktur som påverkar en led är en allvarlig skada som kan ge en viss stelhet och rörelseinskränkning som kvarstår. Utgångspunkten för kirurgisk behandling är försöka återskapa normal anatomi för att ge bästa möjliga förutsättningar för läkning och återställd funktion.

Rehabilitering
Du får efter operationen en gipsskena som framförallt är ett smärtlindrande bandage. Stabiliteten sköts av plattan. Det är viktigt att hålla armen högt, över "hjärthöjd" för att minska svullnad och smärta och ge bättre läkningsförhållanden och fingerrörlighet.

Efter operationen får du träffa en arbetsterapeut som instruerar dig i handträning. 2 veckor efter operationen får du ett återbesök till arbetsterapeut för avgipsning och borttagande av stygn. Du får då träningsinstruktioner och ett avtagbart handledsstöd (ortos). Du ska undvika tung belastning 6 veckor efter operationen men kan annars använda handen.

Sjukskrivning
Sjukskrivningstiden varierar mellan 1-6 veckor beroende på arbete.