2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Halsryggsfraktur

Symtom
Smärta i halsryggen. Vid nervpåverkan även utstrålande smärta till en eller båda armarna, domningskänsla och/eller svaghet.

Orsak
Våld mot huvud eller halsryggen i samband med exempelvis fallolycka.

Vem drabbas
Alla kan drabbas, men risken är större om man har benskörhet (osteoporos).

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet via vårdcentral.

Behandling
Frakturer utan eller med liten felställning behandlas med nackkrage och uppföljande kontroller med röntgen. I typfallet sker en första kontroll efter ca 10 dagar och total behandlingstid brukar vara 3 månader.

Frakturer med större felställning och/eller nervpåverkan kräver oftast operation.

Hantering av nackkrage
Kragen ska bäras dygnet runt. Vid mycket instabila frakturer får kragen inte avlägsnas. I de flesta fall kan dock kragen avlägsnas efter dusch eller om kragen blivit smutsig för byte av stoppningen. Hur detta görs får du information om i samband med utprovningen av kragen hos ortopedteknikern.

Risker
I enstaka fall försämras läget i frakturen. Skulle du plötsligt få ökade smärtor i halsryggen eller tillkomst av besvär från armarna ska du ta kontakt så snart som möjligt.

Det förekommer även att läkningen uteblir vilket upptäcks på röntgenkontrollerna. I dessa fall kan operation bli aktuellt.

Förväntat resultat
Hos de allra flesta läker skadan utan komplikationer. Smärtorna förbättras gradvis i samband med att frakturen börjar stabiliseras. Vid 4 veckor är de flesta mycket bättre, men det kan ta lång tid till besvärsfrihet.

Sjukskrivning / Rehabilitering
En eventuell sjukskrivning anpassas efter arbetsuppgifterna.