2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Hälseneruptur - akut

Symtom
Plötslig smärta i vaden som kan upplevas som en spark mot hälsenan. Omedelbar funktionsförlust där man måste avbryta pågående aktivitet.

Orsak
Uppkommer oftast i samband med utövande av idrott med upprepade accelerationer/inbromsningar eller hoppande, såsom tennis, badminton, squash, fotboll, innebandy eller basket. Hos äldre personer kan hälsenan gå av även utan idrottsaktivitet.

Diagnostik
Diagnosen ställs vid undersökning. I tveksamma fall kan ultraljudsundersökning hjälpa till.

Vem drabbas
Vem som helst kan drabbas men vanligast är att medelålders män skadar sig i samband med idrottsaktivitet.

Behandling
Det är en myt att hälsenan går av som ett gummiband och far iväg upp till knät. Senändarna har i akutskedet god kontakt med varandra och läker ihop utan operation med samma goda resultat och funktion som efter operation men utan operationskomplikationsriskerna. En förutsättning för detta är dock att den ges tid att läka utan att tänjas eller påfrestas.

Icke-kirurgisk behandling
På akuten får du ett gips i "spetsfot" och ett återbesök ca två veckor senare på vår mottagning. Vid återbesöket förses du med en plaststövel/ortos. Behandlingstiden med ortos är ca sex veckor. (åtta veckor från akutmottagningsbesöket).

Kirurgisk behandling
I undantagsfall kan det vara aktuellt med operation. På akuten får du då ett gips i "spetsfot". Operation sker inom ca en vecka. Operationen utföres i lokalbedövning. Sedan får du ett underbensgips i två veckor och därefter en stabiliserande ortos i ytterligare sex veckor.

Risker
Du får från akuten behandling med "blodproppsförebyggande" sprutor fram till återbesöket då risken för proppar är förhöjd efter skada eller operation och då man inte får belasta benet. Symtom på blodpropp är uttalad svullnad och smärta samt eventuell feber.

Vid operation finns också en risk för infektion i operationsområdet. Symtom på detta är feber och/eller ökad smärta.

Rehabilitering
Behandlingsprincipen är att låta hälsenan läka under belastning och att successivt avveckla spetsfoten. Ortosen skall initialt användas dygnet runt. Du får vid återbesöket träffa en sjukgymnast för mer noggrann information om behandlingsgången och förses med hjälpmedel. Du kommer sedan att vid återbesök fyra och åtta veckor efter skadan träffa sjukgymnast för att få hjälp med rehabiliteringen. Läkarbesök för slutkontroll sker åtta veckor efter skadan.

Det är av yttersta vikt att följa den sjukgymnastiska rehabiliteringen för att uppnå bästa slutresultat. Senor läker dock mycket långsamt varför återgång till belastning och idrott sker successivt, men explosiv och för hälsenan tungt belastande idrott rekommenderas tidigast först ca sex mån efter skada.

Sjukskrivningsbehov
Varierar beroende på arbete mellan 1-10 veckor.