2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Giftstruma

Giftstruma
Giftstruma är en sjukdom som orsakas av för stor produktion av sköldkörtelhormon. Den är vanligast hos kvinnor och förekommer i alla åldrar. Oftast finns en förstoring av sköldkörteln (struma), men sköldkörteln kan också vara normalstor. Det svenska namnet är något olyckligt. Det rör sig inte om gift i vanlig bemärkelse, utan att mängden sköldkörtelhormon är för hög.

Orsak
Inte helt känd. Ärftliga faktorer spelar roll.

Symtom
Viktminskning, trötthet, hjärtklappning, oro, svettningar, nedsatt kondition, diarréer och ibland ögonsymtom (speciellt hos yngre). Man kan ha alla eller bara en del av uppräknade symtom.

Behandling

  1. Medicinsk med s.k. tyreostatika som hindrar bildningen av sköldkörtelhormon. Behandlingen måste som regel pågå i minst 1 1/2 år. Lämpligt för unga patienter med obetydlig struma, med små eller måttliga symtom eller med ögonbesvär. Nackdelar: Allergi mot tyreostatika och relativt hög risk för återfall.
  2. Operation efter förbehandling med tabletter enl. ovan. En större del av sköldkörteln avlägsnas under allmän narkos. Vårdtiden brukar vara 1-2 dygn. Sjukskrivning behövs som regel ca 3-4 veckor. Kirurgi är lämpligt vid svårare symtom och stor struma. Operation innebär en liten risk för stämbandsförlamning och skada på bisköldkörtlarna. Stämbandsförlamningen brukar inte leda till någon varaktig heshet. Skada på bisköldkörtlarna behandlas med kalktabletter eller D-vitamin.
  3. Radiojodbehandling innebär att man dricker radioaktivt jod, vanligen 1 gång. Enstaka patienter kan behöva 2 eller 3 behandlingar innan sköldkörteln normaliseras. Lämpligt för patienter som är över 40 år, och vid återfall av giftstruma.

Efter radiojodbehandling och operation ges sköldkörtelhormon för att undvika för låg ämnesomsättning.

Alla patienter kan botas från giftstruma, men det kan ta olika lång tid.

Textansvarig: Roland Fernstad, överläkare, Kirurgkliniken