2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Gastroskopi

Före undersökningen
Magsäcken måste vara tom vid undersökningen. Därför får man varken äta, dricka, röka, snusa eller ta mediciner de närmaste sex timmarna före undersökningen. Undantag gäller om du använder medicin för epilepsi och Parkinsons sjukdom. Dessa mediciner tas som vanligt, men inte de närmaste två timmarna före undersökningen. Dina andra ordinarie mediciner kan du ta efter undersökningen.

Om du tar Waran eller Plavix kan de ibland behöva sättas ut några dagar innan undersökningen. Hör av dig till Endoskopimottagningen, tel 08-5870 1343, om du tar någon av dessa, eller om du har diabetes (sockersjuka) och tar insulin, så får du vidare besked. Ring också om du har ICD-pacemaker, är hjärtklaffopererad eller har klaff-fel.

Vid undersökningen ges ibland läkemedel som kan påverka syn och reaktionsförmåga, lämna därför bilen hemma.

På endoskopimottagningen får du före undersökningen:

  • flytande medicin för att minska gasbildningen i magsäcken
  • bedövningsspray i svalget

Undersökningen
För att skydda dina tänder och för att du inte ska bita i det känsliga instrumentet får du en speciell bitring mellan tänderna.

Instrumentet (gastroskop) utgörs av en slang med en liten kamera i. Det förs in via munnen ner i svalget, genom matstrupen till magsäcken och tolvfingertarmen. Man kan andas som vanligt hela tiden. Genom gastroskopet blåser man in luft så att man kan studera slemhinnan och även ta prover och åtgärda eventuell blödning.

Undersökningen kan vara obehaglig, men gör inte ont. Om man så önskar kan lugnande medicin ges under undersökningen.

När undersökningen är avslutad
Hela undersökningen brukar ta cirka 5-10 minuter. Efter undersökningen får du besked om resultatet direkt och vid behov även recept på lämplig medicin. Svar meddelas också skriftligt till din ordinarie läkare. Resultaten av eventuellt vävnadsprov dröjer som regel 10-14 dagar.

Du får inte äta eller dricka förrän svalgbedövningen släppt efter undersökningen (ca 1 timme).