2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Gastric bypass

Information om gastric bypass-operation med titthålsteknik.

Operationen påbörjas med titthålsteknik, och vi använder fem ingångsöppningar via bukväggen. Vid enstaka tillfällen är de anatomiska förhållandena sådana att en titthålsoperation inte går att genomföra. Buken öppnas då via ett snitt från nedre delen av bröst­benet till naveln.

Magsäcken delas och en liten del av den övre delen av magsäcken kopplas direkt till tunntarmen. Den kvarvarande magsäcken kommer att ligga kvar i bukhålan och producera magsaft som vanligt. En del av tunntarmen kopplas ur magtarmkanalen så att ett normalt upptag av näringsämnen inte kan ske (se bild ovan).

Efter omkopplingen av tunntarmen bildas det två öppningar i bukhålan där tarm kan glida in och detta kan ibland ge upphov till tarmvred (s.k. inre bråck). Dessa öppningar syr vi ihop numera och hoppas på detta sätt minska risken för inre bråck. Det finns ändå en liten risk för detta efter denna operation.

Vid operationen minskas den tillgängliga ytan i mag-tarmkanalen som tar upp näringsämnen och energi, vilket leder till viktnedgång. Dessutom rymmer magfickan inte så mycket, vilket gör att du automatiskt kommer att äta mindre portioner. Det blir också en omställning i kroppen som gör att din hunger- och mättnadskänsla ändras.

Anatomiska följder av gastric bypass

  • Inget organ eller del av organ tas bort.
  • Gastroskopi av den lilla magsäcksfickan och den första delen av tunntarmen är möjlig.
  • Det är inte möjligt att gastroskopera den urkopplade magsäcken och tolvfingertarmen.
  • Tarmarna kopplas om.
  • Det är tekniskt möjligt att återställa anatomin.

Nackdelar med gastric bypass

  • Gastroskopi av den urkopplade magsäcken och tolvfingertarmen är möjlig men kräver operation.
  • Tarmarna kopplas om och det finns en liten risk för tarmvred (inre bråck)
  • Viss risk för tarmstopp då nedre magmunnen är urkopplad.
  • Svårt att behandla gallgångstenar via gastroskopi.