2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ganglion

Allmänt
Ett ganglion är en vätskefylld utbuktning (cysta) eller knöl i mjukdelarna. Oftast finns den i anslutning till en led och kan vara en bråckbildning i ledkapseln och cystan kommunicerar då med leden via en liten stjälk. Cystan är fylld med en geléartad vätska och kan variera i storlek. Den vanligaste lokalisationen är på handryggen eller handflatesidan av handleden eller längs en sena på fingret, men kan också förekomma kring leder på andra delar av kroppen.

Symtom
Ibland ger denna knöl obehag och lokal ömhet och i enstaka fall värk kring leden. Oftast är de dock helt asymtomatiska och ger inga besvär utöver kosmetiska. Ganglion invid yttersta fingerleden kallas mukös cysta. Eftersom huden är så tunn kan det ibland tömma sig lite vätska om cystan spricker.

Orsak
Den exakta orsaken till ganglion är okänd men ibland finns en relation till överbelastning, kronisk irritation eller en skada i handen. Mukösa cystor har oftast samband med artrosförändringar i fingerleden.

Vem drabbas
Alla kan drabbas. Handledsganglion är dock vanligast hos yngre kvinnor, medan äldre personer oftare har mukösa cystor invid fingerlederna.

Vad kan jag göra själv?
Ibland kan svullnaden hänga ihop med en tillfällig överansträngning och då kan vila hjälpa. I övrigt bör man i första hand avvakta då förändringen är helt ofarlig och många ganglion försvinner utan behandling.

Diagnos
Diagnosen är oftast enkel pga. de typiska fynden och ställs då kliniskt. Vid osäkerhet kan ibland röntgen eller ultraljud utföras.

Behandling
Om ingen spontan förbättring sker kan man prova att punktera och tömma cystan på vätska. Detta görs sterilt på mottagningen och ibland i kombination med cortison­injektion.

Operation
Om ett ganglion återkommer eller ger uttalade besvär kan det opereras bort. Det görs oftast i lokalbedövning men kan variera beroende av dess lokalisation.

Risker
Som vid alla operationer finns en liten risk för infektion.

Förväntat resultat
Efter en operation blir de allra flesta bra men hos ca 15 % av patienterna återkommer besvären efter en tid.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Vanligtvis behövs endast en kort sjukskrivningsperiod på 1-4 veckor beroende av arbetets natur. Stygnen tas efter ca 2 veckor och därefter kan handen användas normalt. Svullnaden efter operationen, och ibland även värken, kan dock kvarstå under flera veckor till månader.