2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Funktionella tarmbesvär

Funktionella tarmbesvär, obstipation, colon irritabile
Buksmärtor är ett mycket vanligt symtom. Hos de patienter som tas emot av en specialist har i regel lättpåvisade tillstånd som magsårssjukdom och gallsten redan uteslutits. Plötsligt debuterande svåra buksmärtor med påverkat allmäntillstånd handläggs i regel på akutmottagningen av jourhavande kirurg. Det kan då röra sig om akut blindtarmsinflammation, brustet magsår eller tarmstopp.

Övriga patienter, med mer långdragna, icke akuta besvär, kommer kanske förr eller senare till en mag-tarmspecialist. Merparten av dessa patienter lider av en rubbning av tarmens normala funktion och får i allmänhet diagnosen colon irritabile.

Tillståndet karakteriseras av ändrade avföringsvanor i kombination med periodiska buksmärtor. Avföringsvanorna kan vara förändrade på så sätt att en förstoppningsbenägenhet föreligger eller tvärtom en diarré-tendens eller slutligen en blandning av båda mönstren.

Buksmärtorna bygger i allmänhet upp sig omedelbart före toalettbehov eller tilltar successivt efter hand p g a utebliven tarmtömning. Karakteristiskt är även gasbesvär, antingen väderspänning eller mycken gasavgång.

Colon irritabile är ingen sjukdom utan ska betraktas som en funktionsrubbning, ofta mycket långvarig. Behandlingen består i råd om regelbunden sund livsföring, rikligt intag av kostfibrer (kan ordineras i form av så kallade bulkmedel) och vätska samt ingående information om tillståndets natur.

Mer sällsynta orsaker till buksmärtor är hormon- och ämnesomsättnings-rubbningar och blodkärlsfel.