2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Fotledsfraktur

Symtom
Smärta, svullnad och ibland instabilitet i fotleden efter fall.

Orsak
Fallolycka med vridvåld mot fotleden

Vem drabbas
Alla kan drabbas. Hos äldre är ofta benskörhet en bidragande orsak till frakturen.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet (osteoporos).

Behandling
Gips i 6 veckor vid ringa felställd fraktur. Vid felställd fraktur akut operation och gips eller frakturbandage (ortos) i 6 veckor. Efter borttagning av gips träning via sjukgymnast.

Risker
Sårläkningskomplikation hos ett fåtal och viss risk för frakturläkningsproblem. Liten risk för sårinfektion vilken minimeras med antibiotika i samband med operationen. Viss risk för blodpropp vilken minimeras med blodförtunnande behandling första tiden efter operationen.

Varningssignaler är feber eller uttalad svullnad och smärta några dagar efter operationen. Har du tidigare haft blodpropp måste du berätta detta för din läkare.

Förväntat resultat
Hos den absoluta majoriteten läker frakturen utan komplikation. Detta är en ledengagerande fraktur och hos många patienter kvarstår vissa besvär även efter läkning, framförallt hos de med svåra frakturer.

Sjukskrivning/rehabilitering
Sjukskrivningstiden är helt beroende av typen av arbete.