2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Epilepsi

Epileptiska anfall orsakas av en plötsligt uppkommen obalans i samspelet i hjärnan. Därvid startar ofta en okontrollerad överaktivitet i nervcellerna. Hjärnans normala funktioner upphör då helt eller delvis med ett epileptiskt anfall som följd.

Den vanliga bilden av epileptiska anfall är stora dramatiska anfall med medvetslöshet och utbredda kramper i kroppen (sk. Grand mal anfall). Men ett epileptiskt anfall visar sig kan variera mycket, från små och knappt märkbara frånvaroattacker till stora anfall med medvetslöshet och kramper i hela kroppen. Det som avgör hur ett anfall ser ut är framför allt:

  • Var i hjärnan anfallet börjar
  • Hur det breder ut sig
  • Hur stort område av hjärnan som dras med i anfallet

Det epileptiska anfallet upphör vanligen av sig själv efter någon eller några minuter och då återupprättas det normala samspelet mellan nervcellerna. Ofta tar det dock en stund innan hjärnan åter fungerar som vanligt. Under den tiden, som vanligen varar från några minuter upp till någon timme, är den drabbade ofta trött och ibland förvirrad. Det är också vanligt att man somnar efter ett epilepsianfall.

Under utredningen är det viktigt att klarlägga hur anfallet börjar, eftersom man på så sätt ibland kan få en uppfattning om varifrån i hjärnan anfallet utgår. Detta har stor betydelse när man ska undersöka om det finns någon bakomliggande orsak till anfallen. Det är alltså bra om någon som sett anfallet också träffar läkaren för att berätta hur den drabbade uppförde sig under anfallet.

Man lider inte nödvändigtvis av epilepsi bara för att man får ett anfall, av dem som får ett epileptiskt anfall är det bara hälften som får ytterligare ett. Först om man har fått flera, spontant uppkomna anfall har man epilepsi.

Det finns flera tillstånd som kan utlösa epilepsi, t ex alkoholmissbruk, tidigare genomgången stroke eller svår hjärnskada, samt stora variationer i blodsocker. Hjärntumörer kan ibland utlösa epilepsianfall. Trots omfattande utredningar lyckas man långt ifrån alltid hitta orsaken till det epileptiska anfallet.

Vad görs på Capio S:t Göran?
Den som drabbas av ett epileptiskt anfall för första gången kommer vanligen till akutmottagningen och inläggs ofta för observation och utredning under något dygn. Oftast läggs man in på Stroke-enheten (avd 32) eller MAVA 50. Om man inkommer efter ett epileptiskt anfall och har en sedan tidigare känd epilepsi kan man ofta gå hem efter några timmars observation. I vissa fall sker dock ställningstagande till medicineringens utformning.