2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

ERCP-undersökning

ERCP – Endoskopisk-retrograd-cholangio-pancreaticografi
ERCP är en metod för undersökning av gallvägarna och bukspottkörteln. Undersökningsinstrumentet är en böjlig slang (s k endoskop) med en liten kamera i. Det förs via munnen ner genom magsäcken till tolvfingertarmen, där gallgången och bukspottkörtelgången mynnar. Via instrumentet förs sedan en tunn plastslang ned så att kontrastvätska kan sprutas in i gallvägen och/eller bukspottkörtelgången. Röntgenbilder tas för att se eventuella sjukliga förändringar.

Undersökningen görs i narkos och du får också lokalbedövning i svalget. ERCP-undersökningen tar cirka 30–90 minuter att genomföra beroende på vad vi finner. Variationer i gallgångsmynningen kan göra att undersökningen ibland inte går att fullfölja.

Om undersökningen visar att det finns gallstenar i gallgången kan gallgångens mynning vidgas och stenarna oftast tas ut från gallgången till tolvfingertarmen. De kommer sedan efter en tid ut den naturliga vägen utan att det märks.

Om det finns hinder i gallvägarna kan en kort plastslang (endoprotes) eller en metallstent föras upp i gallgången via undersökningsinstrumentet så att gallan kan rinna genom denna ut i tarmen.

Förberedelser
Du får inte äta eller dricka någonting och heller inte röka eller snusa de närmaste sex timmarna före undersökningen. Om du inte redan är inneliggande är det bra att tänka på följande:

Ta inte med några smycken eller andra värdeföremål.

Använd inte smink eller nagellack.

Ät inga mediciner de närmaste sex timmarna innan undersökningen förutom om du använder mediciner för hjärtat, högt blodtryck eller epilepsi. Dessa mediciner ska tas som vanligt på morgonen, med liten mängd vatten.

Ta inte läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (t ex Trombyl, Magnecyl) eller liknande veckan före undersökningen, då dessa ökar risken för blödning. Waran utsättes vanligen tre dagar innan undersökningen, du får särskild information om detta.

Om du har några frågor före undersökningen kan du ringa endoskopimottagningen, se telefonnummer till höger.

Undersökningsdagen
På undersökningsdagen är du välkommen till Capio S:t Görans Sjukhus. Du ska först gå till laboratoriet (Klin kem lab), plan 1, där blodprover tas och sedan till avdelning 38, plan 8. Anmäl dig vid sjuksköterskeexpeditionen så tar vi hand om dig och ser till att du får byta om och får en sängplats. Undersökningen utförs sedan på röntgenavdelningen med personal från endoskopimottagningen.

Efter undersökningen
Efter undersökningen får du vila dig på avdelningen. Du får inte äta eller dricka under den närmaste timmen efter undersökningen på grund av svalgbedövningen. Efter det går det i de flesta fall bra att äta vanlig mat.

Du får med all sannolikhet stanna kvar över natten. I undantagsfall får du gå hem samma dag. Hur länge du behöver stanna på sjukhuset beror på vad undersökningen visat och hur du mår.

I vissa fall kan en bukspottkörtelinflammation uppstå efter undersökningen. Inflammationen är oftast lindrig, men kan kräva något/några extra dygns sjukhusvård.

Om du efter hemkomsten har några frågor eller inte mår bra vill vi att du kontaktar kirurgmottagningen. Du får då råd av en sjuksköterska alternativt telefontid till din läkare