2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Dupuytrens kontraktur (DC)

Symtom
Dupuytren’s kontraktur är en långsamt fortskridande bindvävssjukdomsom påverkar bindvävsplattan i handflatan vilket gör att man inte kan sträcka ut ett eller flera fingrar helt. Det kallas ibland för "senknutor" vilket är missvisande eftersom senorna inte är påverkade.

Orsak
Orsaken är okänd men det finns en stark ärftlighet och det brukar vara särskilt tydligt hos dem som får sjukdomen i unga år, men alla "har det inte i släkten". Kost, yrke eller fritidssysselsättning har ingen betydelse varken för sjukdomens uppkomst eller förlopp.

Vem drabbas
Sjukdomen är vanligare hos män och berör ofta bägge händerna. DC är vanligast hos skandinaver och kallas ibland Vikingasjukan.

Behandling
Ingen permanent bot för åkomman finns. Eftersom DC inte är smärtsamt är det krökningen av fingret och funktionella besvär som avgör när det är dags att operera, t.ex. svårigheter att att ta på handskar eller att ta upp nycklar ur fickan. Den traditionella behandlingen är kirurgisk. Nyligen har en icke-kirurgisk behandling introducerats som innebär injektion av ett enzym som löser upp bindväven. I väntan på långtidsresultat av denna behandling håller vi oss här på S:t Göran tillsvidare till kirurgisk behandling.

Operation
Principen för operation är att kirurgiskt avlägsna den ärromvandlade bindväven. Innan operationen kommer du att kallas till narkosläkarmottagningen för bedömning och info om bedövningen.

Operationen utföres i armbedövning eller i narkos. Endast i undantagsfall behöver man stanna på sjukhuset natten efter operationen. Du får ett stort förband som täcker de opererade fingrarna. Ha därför kläder med vida ärmar och räkna med att du inte kan köra bil.

Risker
Som vid alla operationer finns en liten infektionsrisk. Symtom på detta är feber, ökad smärta och svullnad.

Förväntat resultat
Det är viktigt att komma ihåg att en operation avlägsnar symtomet, dvs strängen som kröker fingret, men inte sjukdomsbenägenheten, som ju finns kvar i kroppen och som senare kan ge krökning av ett annat finger och ibland också drabba ett redan opererat finger.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Det är viktigt att handen hålls högt, ovan "hjärthöjd" åtminstone första veckan efter operationen. Detta medför mindre smärtor och svullnad samt bättre läkningsförhållanden och fingerrörlighet. Två veckor efter operationen tas stygnen och förbandet bort på ortopedmottagningen. Då får du också träffa en arbetsterapeut för att få träningsråd och får en skena (ortos) att användas nattetid i några månader efter operationen.

Vanligen blir man sjukskriven två till sex veckor beroende på vilket arbete du har.