2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Djup ventrombos

En Djup VenTrombos (DVT) är en blodpropp i djupt liggande kärl som för blodet tillbaka till hjärtat, de så kallade venerna. För det mesta sitter blodproppen i ett ben men i sällsynta fall kan också en arm drabbas.

Symtomen på en DVT är framför allt svullnad av den drabbade extremiteten, det gör ont och spänner. Oftast blir huden varm. Hur mycket symtom man drabbas av är olika från individ till individ och beror på vilka möjligheter blodet har att rinna andra vägar.

Flera faktorer kan bidra till att man drabbas av en DVT, bland annat tidigare blodpropp, kirurgi, gipsbehandling, graviditet, P-piller, östrogen behandling, hereditet för blodpropp och långvarigt stillasittande, t ex vid en lång flygresa. En annan orsak kan vara rubbningar i koagulationssystemet som gör att blodproppar lättare bildas.

Den mest fruktade komplikationen till en DVT är att en bit av proppen följer med blodströmmen, genom höger hjärthalva, till lungorna så att man får en blodpropp i lungorna. För att förebygga detta är det viktigt att så snart som möjligt inleda blodförtunnande behandling.

Vad görs på Capio S:t Göran?

Om misstanke om DVT uppstår gör vi en ultraljudsundersökning av den drabbade extremiteten. Om denna visar att det finns en DVT utrustas man med en kompressionsstrumpa som klämmer om benet för att minska svullnaden. Samtidigt startas för det mesta också blodförtunnande behandling med tabletter (Eliquis) alternativt sprutor (Fragmin).

Oftast behöver man inte läggas in på sjukhuset men om det föreligger en mycket stor DVT eller om man har kraftiga besvär kan det vara aktuellt med inläggning. I första hand läggs man in på en medicinsk avdelning där vi också har specialkunnande kring blodproppar i venerna. I mycket sällsynta fall, då en stor DVT föreligger, kan det vara aktuellt att ge blodproppslösande behandling, detta sker i så fall på strokeenhetens så kallade SIVA-platser där man har utökade övervakningsmöjligheter.

Om orsaken inte är alldeles uppenbar görs en utredning av varför man drabbats av en DVT. Det kan vara fråga om blodprovstagning för att kontrollera koagulationssystemet (trombofiliutredning).

Uppföljning av det drabbade benet, tolkning av trombofiliutredning samt ställning till behandlingstid med blodfortunnande sker på Trombosmottagningen som tillhör Medicinkliniken.