2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Distal femurfraktur

Diagnos
Fraktur i nedre delen av lårbenet.

Symtom
Smärta i lårbenet och knäleden.

Orsak
Fallolycka, hos äldre ofta i kombination med benskörhet. Förekommer även hos patienter med knäprotes.

Vem drabbas
Vanligast hos kvinnor eftersom benskörhet är vanligare förekommande hos kvinnor.

Vad kan jag göra själv?
Rökare bör sluta röka. Utredning av eventuell benskörhet via husläkaren.

Behandling
Akut operation.

Operation
Operation där frakturen läggs till rätta och fixeras med platta och skruvar.

Risker
Sårläkningskomplikationer hos ett fåtal och viss risk för frakturläkningsproblem. Blodpropp i vaden kan förekomma men risken minimeras med blodförtunnande sprutor. Varningssignal för blodpropp är feber och ökande svullnad eller smärta i vaden eller låret. Om det finns tecken på infektion eller blodpropp bör man genast uppsöka läkare.

Förväntat resultat

De flesta patienter som opereras för en fraktur i nedre delen av lårbenet får en god funktion men inte riktigt lika bra som före skadan.

Sjukskrivning/rehabilitering
De flesta patienter som drabbas av denna skada är i pensionsålder men även unga kan drabbas. Då är sjukskrivningstiden helt beroende på typen av arbete.