2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bröstcancer - behandling

Behandling

Alla kvinnor med bröstcancer diskuteras både före och efter den initiala behandlingen på en bröstkonferens med alla inblandade specialister. Vi följer det nationella vårdprogrammet. Detta bygger på aktuella forskningsresultat och inom dess ram kan patienten också erbjudas deltagande i en studie, som ett led i strävan till ökade förbättringar av behandlingsresultaten.

Om en utredning visat bröstcancer, är det vanligast att vi inleder med en operation. I många fall kan man göra bröstbevarande kirurgi, dvs endast ta bort tumören och lite omgivande vävnad. I vissa fall behöver man ta bort hela bröstet, men finns det ofta goda möjligheter till återskapande av bröstet med plastik-kirurgisk teknik, antingen vid samma tillfälle eller senare. Vid vissa tillfällen föregås operationen av medicinsk behandling, antingen antihormonella tabletter eller cellgift.

Vid de flesta bröstcanceroperationer tar vi också bort den sk portvaktskörteln. Det är den lymfkörtel som ligger närmast bröstet i armhålan. Vi undersöker den för att se om bröstcancern spridit sig dit. Ibland behöver vi ta bort fler lymfkörtlar från armhålan.

De flesta kvinnor kan gå hem samma dag som operationen sker. I vissa fall kan man behöva stanna över natten.

Kirurgi – operation av bröstet

Om tumören inte går att känna, behöver man göra en så kallad kolmarkering, för att underlätta vid operationen.

  • Partiell mastektomi – bröstbevarande kirurgi. Detta innebär att man opererar bort tumören med marginal och ändå få ett gott kosmetiskt resultat.
  • Mastektomi – hela bröstet opereras bort.
  • Sentinel node biopsi – portvaktkörteloperation. Man identifierar den första lymfkörtel som cancern kan sprida sig till och opererar bort den. Om portvaktskörteln är frisk, kan man lämna kvar resten av lymfkörtlarna i armhålan.
  • Axillutrymning – man opererar bort ca 10-15 lymfkörtlar från armhålan.
Inför operationen

Det är viktigt att du inför operationen inte tar mediciner som leder till ökad blödningsrisk.

På operationsdagen träffar du den ansvarige ­läkaren, som då markerar med tuschpenna på ditt bröst vilket ingrepp som skall utföras.

Ibland behöver du ha en tunn dränageslang som avleder sårvätska ut genom huden under en eller några dagar efter operationen. Dränaget ger inte mycket obehag och går lätt att ta bort. De flesta operationer sker i narkos, vilket vanligen inte ger några biverkningar. Du får tala med en narkosläkare före operationen.

Bröstkirurgi ger inte upphov till någon svår smärta efteråt. Skulle du få ont får du naturligtvis smärt­stillande tabletter eller sprutor. Under en lång tid efter operationen kan man dock ibland uppleva olika fenomen från operationsområdet, t ex smärta, hugg, stick eller en brännande känsla. Detta är helt normala sårläkningsfenomen och går över så småningom.

Överarmens insida känns ofta bedövad efter ­ingrepp i armhålan, beroende på att vissa känsel­nerver till huden blivit avskurna vid operationen. Det är inget farligt och brukar minska så småningom. Armsvullnad, så kallad lymfödem, är ovanligt numera. Du får tala med våra sjukgymnaster om hur du skall undvika detta.

Tiden på avdelningen

Om du har några frågor så är sjuksköterskorna på avdelningen vana att tala om det som hör samman med bröstkirurgi. Om du genomgått en störreoperation i armhålan kommer en sjukgymnast och besöker dig dagen efter operationen för att hjälpa dig komma igång efter operationen och ge tips för framtiden. Du får också träffa din läkare vid hemskrivningen.

Sjukskrivning

Sjukskrivning efter bröstoperationer varierar vanligen från några dagar för de mindre ingreppen till 4 veckor efter en större operation, beroende på din arbetssituation. Det kommer ofta en trötthetsreaktion efter de större ingreppen, vilket är helt naturligt. Du kan därför använda sjukskrivningstiden till att hämta nya krafter.

Återbesök och efterkontroll

10-14 dagar efter operationen får du komma till Bröstcentrum på återbesök. Då är analysen av tumören och lymfkörtlarna klara. Innan ditt återbesök har ditt fall diskuterats vid en behandlingskonferens och du kommer att få en rekommendation om efterbehandling. Vid konferensen deltar de inblandade specialisterna: kirurger, patologer, röntgenläkare, onkolog och sjuksköterskor.

När efterbehandlingen är klar erbjuds regelbundna kontroller.

Strålbehandling – radioterapi

Vid bröstbevarande kirurgi för bröstcancer, då ­endast en del av bröstet tas bort, ges strålbehandling efteråt mot själva bröstet. Det finns andra tillfällen då strålbehandling ­rekommenderas även om hela bröstet är bortopererat. Strålbehandlingen ges oftast på Södersjukhuset eller Karolinska Universitetssjukhuset med början ca 1,5-2 månader efter operationen och pågår varje vardag under 3-5 veckor. Varje behandlingstillfälle tar bara några minuter.

Efter de sista behandlingarna kan huden bli röd och irriterad, som vid stark ­solbränna. Viss svullnad kan föreligga efteråt i mer än ett år. Viss trötthet kan förekomma ibland.

Endokrin behandling – antihormonell behandling – antiöstrogenbehandling

Denna behandling ges vanligen i tablettform under i fem år. Den rekommenderas till kvinnor vars cancer är hormonberoende. Studier har visat att antiöstrogen behandling leder till minskad risk för återfall. Biverkningarna av antiöstrogenbehandlingen kan påminna om klimakteriebesvär.

Cytostatika – cellgift

Denna behandling ges på vår Onkologiska dagvårdsavdelning. Det vanligaste är att man får behandling vid sex tillfällen med tre veckors uppehåll mellan varje behandling. Det finns dock många individuella varianter, beroende på de olika tumörernas egenskaper. Behandlingarna ges som dropp under några timmar. De flesta cellgifter leder till tillfälligt håravfall. De orsakar också trötthet och visst övergående illamående. Strålning, antiöstrogen och cytostatika kan kombineras. Om cellgifter ingår i efterbehandlingen brukar man börja med dessa.

Livet efter bröstcancerbehandlingen

Majoriteten av alla kvinnor som får bröstcancer fortsätter att leva ett normalt liv under många år.

Våra mottagningar erbjuder också samtal med kurator, psykolog eller psykiater. Du kommer att kontrolleras årligen med mammografi. Det första året efter operationen sker denna kontroll i samband med ett besök hos bröstläkare på mottagningen. De återstående åren kommer du att kallas via brev till mammografi och få dina recept förnyade automatiskt. Andra röntgenundersökningar eller provtagningar sker enbart vid behov. I varje region finns också en patientförening för bröstcancerpatienter där man kan få ytterligare upplysningar och råd.

Textansvarig

Mia Fahlén, överläkare, Kirurgkliniken