2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Båtbensfraktur (skaphoideumfraktur)

Symtom
Ömhet vid tryck i tumvecket(snusgropen), smärta vid rörelse i och belastning av handleden.

Orsak
Kraftig vinkling av handleden bakåt i samband med fall framåt.

Vem drabbas
Ses framförallt hos ungdomar och unga vuxna(15-30år), frakturen kan dock förekomma i samtliga åldrar. Vanligare hos män än hos kvinnor.

Diagnostik
Röntgen av båtbenet. En del av båtbensfrakturerna syns inte vid en första röntgenundersökning. Vid stark misstanke om fraktur utan röntgenfynd får man ett gips och ett återbesök med MR undersökning efter ca: 1-2 veckor

Behandling
Behandlingen är beroende av typ av fraktur och patientens sysselsättning.

Gipsbehandling: Cirkulärt gips som omfattar större delen av handen, handleden och underarmen. Gipset sitter på i sammanlagt ca: 12-20 veckor beroende på var i båtbenet frakturen sitter (läkningsbetingelserna blir sämre ju närmare handleden frakturen är). Omgipsning under behandlingstiden var 3-4:e vecka då det är viktigt att gipset sitter stadigt under hela behandlingen.

Operation: Vid felställda frakturer och hos vissa patienter som ej klarar av gipsbehandling kan man operera. Frakturen skruvas då ihop med en skruv(se bilden).

Risker
Vid oupptäckt fraktur: risk för utebliven läkning med smärta och nedsatt rörlighet.

Förväntat resultat
De flesta fall, ca: 95% läker efter insatt behandling.

Sjukskrivning/rehabilitering
Varierande beroende på arbetsuppgifter, allt från ingen sjukskrivning alls upp till hela gipstiden.