2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bäckenfraktur

Symtom
Ensidig ljumsk- och höftsmärta.

Orsak
Hos äldre: fall i samma plan med våld mot höften eller bäckenet. Hos yngre: kraftigare våld, så som fall från hög höjd eller i samband med trafikolyckor. Vid lågenergiskada hos yngre kan kraftig muskelkontraktion ge en slitfraktur i bäckenet.

Behandling
De allra flesta skadorna på bäckenet kan betecknas som stabila skador och läker i allmänhet utan behandling. För att lindra rörelse- och belastningssmärta rekommenderas smärtlindrande medicinering och kryckor eller annat gånghjälpmedel.

Operation
Operation är endast aktuellt vid högenergiskador med blödningar och felställningar i frakturen.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Vid okomplicerade frakturer har smärtorna avtagit avsevärt efter 3-4 veckor, dock brukar de flesta patienter behöva gånghjälpmedel ytterligare en tid.