Bäckenfraktur

Symtom
Ensidig ljumsk- och höftsmärta.

Orsak
Hos äldre: fall i samma plan med våld mot höften eller bäckenet. Hos yngre: kraftigare våld, så som fall från hög höjd eller i samband med trafikolyckor. Vid lågenergiskada hos yngre kan kraftig muskelkontraktion ge en slitfraktur i bäckenet.

Behandling
De allra flesta skadorna på bäckenet kan betecknas som stabila skador och läker i allmänhet utan behandling. För att lindra rörelse- och belastningssmärta rekommenderas smärtlindrande medicinering och kryckor eller annat gånghjälpmedel.

Operation
Operation är endast aktuellt vid högenergiskador med blödningar och felställningar i frakturen.

Sjukskrivning / Rehabilitering
Vid okomplicerade frakturer har smärtorna avtagit avsevärt efter 3-4 veckor, dock brukar de flesta patienter behöva gånghjälpmedel ytterligare en tid.