2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Axelartros

Axelatros uppkommer när ledytebrosket i axeln är skadat, och kan behandlas med sjukgymnastik och cortisoninjektioner, men även genom operation i svårare fall.

Bakgrund

Ledytorna i axelleden är beklädda med ett tunt ledyte­brosk som fungerar som en glidyta i axelleden. Vid artros är ledyte­brosket skadat och funktionen i axelleden blir därför försämrad.

Symtom

Smärta, stelhet och ibland svullnad.

Orsak

Tidigare olycksfall, t ex fraktur eller att axelleden slagits ur led ökar risken för artros, men i de flesta fall är orsaken okänd.

Vem drabbas?

Axelartros drabbar både män och kvinnor. Symtom från sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder, de flesta är över 65 år.

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att använda armen till lättare vardagsgöromål för att bibehålla rörlighet och funktion. Smärtlindrande läkemedel kan underlätta att leva med besvären.

Vad kan primärvård/sjukgymnast göra?

Om besvären är lindriga kan husläkaren skriva ut smärtlindrande mediciner, och på detta sätt kan besvären mildras. Ibland kan en cortisonspruta in i leden hjälpa. Ibland ges sådana injektioner också av en ortopedspecialist.

Sjukgymnasten kan bidra med träningsprogram och rådgivning för att bibehålla muskelstyrka och rörlighet.

Vad kan en ortopedspecialist göra?

Om sjukgymnastik och eventuella injektioner inte har tillräcklig effekt kan man operera in en konstgjord axelled (axelprotes).

Den nya axelleden består av en metallkula och en plastskål. I de flesta fall sätts en "helprotes" in, dvs både ledkula och ledskål byts ut. Operations­såret placeras på axel­ledens framsida och är ungefär 12-14 cm långt. Du får ligga kvar på sjukhuset 2 dagar efter operationen och börjar med sjukgymnastik på avdelningen. Efter 2 -3 månader kan du använda armen ganska bra i vardagslivet, tex köra bil mm., men slutresultatet uppnås först efter ca ett år.

Risker

Komplikationer är ovanliga men nerv­skador, urledvridning och infektion av den nya leden kan inträffa. Varningssignaler för ­infektion är hög feber, svullnad och ökande smärta.

Förväntat resultat

Resultatet efter en operation blir i allmänhet mycket bra. De allra flesta upplever mycket bra smärtlindring och en bättre rörelseförmåga. Det är viktigt med träning och sjukgymnastik efter operation för bästa möjliga slutresultat.

Sjukskrivning / Rehabilitering

Om du har ett kontorsarbete kan du ofta börja arbeta ­efter 3-5 veckor, åtminstone deltid. Har du ett tyngre arbete behövs ofta längre sjukskrivning, 3-4 månader.