2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Ärrbråck (titthållsteknik)

Om ärrbråck
Om man tidigare är opererad i buken kan bukväggen vara något försvagad i ärret. Det kan uppstå ett bråck där. Ärrbråck består av en liten säck av bukhinna som glider ut genom en glipa i bukväggen. Inne i bråcksäcken kan det finnas en bit tarm eller fett från bukhålan.

Ärrbråck ger vanligen inga symtom och är då ofarliga. De kan ibland besvära i form av smärta, tryckkänsla eller genom att de är stora.

Om bråcket "fastnar ute", blir hårt och ömt och inte går att trycka tillbaka in i buken när man ligger ner, finns risk för s k inklämning. Man bör då omgående uppsöka sjukvård, bråcket kan i sådant fall behöva opereras akut.

Hur går operationen till?
Du kommer att bli opererad med titthålsteknik. Operationen sker i narkos. Man gör 3-4 små snitt i huden och fyller bukhålan med koldioxid. Man löser loss eventuell tarm eller annat som sitter fast i bråcksäcken och lägger sedan in ett nät som täcker glipan bukväggen. Nätet fästs med små skruvar av titan eller ett material som löses upp av kroppen. Nätet ligger kvar för all framtid. I slutet av operationen släpps koldioxiden ut och huden sys ihop, som regel med stygn som försvinner av sig själv.

I enstaka fall måste vi, p g a tekniska svårigheter eller anatomiska förhållanden, övergå från titthålsteknik till öppen operation. Detta sker i sådant fall under samma narkos.

Innan operationen
Vissa mediciner, såsom Trombyl och Waran, kan man behöva sluta med några dagar innan operationen. Du får i sådant fall besked om det av operationssamordnaren, narkosläkaren eller kirurgen. Hur du ska fasta och tvätta dig inför operationen får du mer information om i kallelsen till operationen. Är det något du undrar över innan operationen tar du kontakt med operationssamordnaren, se baksidan för telefonnummer.

Efter operationen
Man har i regel ganska lite besvär från operationsområdet efteråt och du kan räkna med att bli utskriven samma dag eller dagen efter operationen. Vid hemgång får du recept på smärtstillande tabletter att ta vid behov.

Det är normalt att det blir lite blått och svullet i operationsområdet, det går över av sig själv inom några veckor. Vävnaden under såren kan fortsätta kännas lite hård under ytterligare en period, det är en naturlig del av läkningsprocessen. Ibland samlas vätska i den gamla bråcksäcken och det kan t o m se ut och kännas som att bråcket finns kvar, men detta försvinner av sig själv inom ett par månader.

Om du däremot får ökande värk från operationssåren eller platsen för bråcket, eventuellt tillsammans med rodnad, tilltagande svullnad och feber, kan det vara ett tecken på att sårinfektion tillstött. Kontakta då kirurgmottagningen, se baksidan för telefonnummer, alternativt akutmottagningen om det är på jourtid.

Förbanden
Det yttre, tjockare förbandet tas bort efter ett dygn. Närmast såren sitter sårtejp. Den kan bytas om såren vätskar eller blöder, i annat fall kan den sitta kvar 1-2 veckor. Därefter kan du själv ta bort den och vara utan förband helt och hållet. För att ärren ska bli så fina som möjligt kan det dock vara bra att fortsätta tejpa såren ett par månader och då byta tejp ca en gång i veckan. Kirurgtejp kan köpas på apoteket.

Livsföring
Det går bra att duscha redan dagen efter operationen. Låt sårtejpen sitta kvar på såret och torka försiktigt utanpå. Däremot får du inte bada (vare sig badkar, pool, hav eller bastu) på två veckor eller till dess att såren är helt läkta.

Det är viktigt att du håller dig igång och rör på dig efter operationen. Ta vid behov smärtstillande tabletter så att du orkar vara uppe. Vardagsmotion, t ex promenader, rekommenderas och andra vardagsaktiviteter, såsom att handla mat, går bra. Undvik att belasta över smärtgränsen och var försiktig med tunga lyft och styrketräning 1-2 månader efter operationen.

Ibland uppstår övergående förstoppning efter en operation, försök undvika det genom att äta fiberrikt, dricka mycket och inte vara för stillasittande.

Sjukskrivning
Man behöver sällan vara sjukskriven mer än ett par dagar till en vecka efter operationen.

Återbesök
I regel behövs inget återbesök, men hör av dig till kirurgmottagningen om det är något du undrar över eller om något inträffar som du inte tror hör till ett normalt läkningsförlopp. Du får då råd av en sjuksköterska alternativt telefontid eller återbesökstid till din läkare.

Det finns en viss risk för att bråck kommer tillbaka. Beställ i sådant fall återbesökstid på kirurgmottagningen