2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Armbågsfraktur, caput radiifraktur

Symtom
Smärta då du vrider handflatan uppåt och nedåt, ömhet strax nedom armvecket.

Orsak
Ofta fall på utsträckt hand.

Vem drabbas
Skadan drabbar både män och kvinnor i alla åldrar.

Vad kan jag göra själv?
Det är viktigt med tidig rörelsträning efter skadan, eftersom armbågsleden lätt drabbas av stelhet.

Behandling
I allmänhet läker denna typ av fraktur utan annan behandling än smärtlindring och tidig rörelseträning. Eventuellt kan en "mitella" användas de första dagarna för att lindra smärtan. Vid stor felställning i frakturen eller fragmenterat ledhuvud rekommenderas ofta operation.

Operation
Vid en operation fixeras frakturen med skruvar. Om led­huvudet är mycket fragmenterat kan ibland en större operation krävas. Målet med all behandling är en stabil och smärtfri armbågsled.

Förväntat resultat/risker
Vanligen återfår du den funktion som du hade innan skadan. Vid komplicerade frakturer finns det dock risk för utebliven läkning, nedsatt rörlighet och artrosutveckling.