Armbågsfraktur, caput radiifraktur

Symtom
Smärta då du vrider handflatan uppåt och nedåt, ömhet strax nedom armvecket.

Orsak
Ofta fall på utsträckt hand.

Vem drabbas
Skadan drabbar både män och kvinnor i alla åldrar.

Vad kan jag göra själv?
Det är viktigt med tidig rörelsträning efter skadan, eftersom armbågsleden lätt drabbas av stelhet.

Behandling
I allmänhet läker denna typ av fraktur utan annan behandling än smärtlindring och tidig rörelseträning. Eventuellt kan en "mitella" användas de första dagarna för att lindra smärtan. Vid stor felställning i frakturen eller fragmenterat ledhuvud rekommenderas ofta operation.

Operation
Vid en operation fixeras frakturen med skruvar. Om led­huvudet är mycket fragmenterat kan ibland en större operation krävas. Målet med all behandling är en stabil och smärtfri armbågsled.

Förväntat resultat/risker
Vanligen återfår du den funktion som du hade innan skadan. Vid komplicerade frakturer finns det dock risk för utebliven läkning, nedsatt rörlighet och artrosutveckling.