2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Så här testar du dig för prostatacancer

Om du är mellan 45-75 år och inte tidigare diagnosticerats med prostatacancer kan Prostatacancercentrum testa om du har prostatacancer.

 Vi använder oss av det nya Stockholm3-testet som har visat sig vara mer träffsäker än vanlig diagnostik med PSA. Har du förhöjt värde på Stockholm3-testet får du göra en magnetkameraundersökning och eventuellt en vävnadsprovtagning.

Det första steget i en prostatacancerdiagnostik är att lämna ett blodprov för analys av Stockholm3. Det gör du genom att själv följa länken nedan och svara på ett antal frågor om din hälsa. Det kostar inget att beställa ett Stockholm3-test på Prostatacancercentrum.

Däremot behöver du ha tillgång till Mobilt BankID för att identifiera dig. Om du inte har tillgång till mobilt BankID kan du ringa oss på telefon 08-58701350.