2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Så här diagnosticerar vi prostatacancer

På Prostacancercentrum använder vi en kombination av olika tekniker för diagnostik för att med högre säkerhet kunna avgöra om du har prostatacancer eller ej.

Vi använder den senaste tekniken för bättre diagnostik

På Capio Prostatacancercentrum har vi infört en diagnostik som kombinerar Stockholm3-testet, magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov. Denna kombinerade diagnostik har visat sig vara mer träffsäker än vanlig diagnostik med PSA-test. 

Stockholm3-testet

Stockholm3-testet är ett blodprov som är utvecklat av forskare på Karolinska Institutet. Stockholm3-testet mäter över 100 markörer för att fastställa risken för behandlingskrävande prostatacancer. Jämfört med PSA hittar Stockholm3-testet fler män med behandlingskrävande prostatacancer samtidigt som många onödiga vävnadsprovtagningar undviks.

Magnetkameraundersökning

Män som har förhöjt Stockholm3-värde kallas till magnetkameraundersökning av prostatan på S:t Görans Sjukhus. På magnetkameraundersökningen kan vi i de flesta fall se om det finns någon cancer i prostatakörteln eller inte.

Riktad vävnadsprovtagning

Män där magnetkameraundersökningen indikerar att det finns en misstänkt cancer följs upp på Prostatacancercentrum. Vi använder en ny teknik som innebär att magnetkameraunder­sökningen används för att rikta vävnadsprovtagningen. Denna metod har visat sig ge en mer exakt diagnostik.

Läkarbesök och plan för fortsatt behandling

Efter vävnadsprovet kommer du att kallas till ett läkarbesök inom 10-14 dagar där vi berättar om resultatet från vävnadsprovet. Om du blir diagnosticerad med prostatacancer lägger du och din läkare upp en plan för behandling.