2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Prostatacancercentrum

Capio Prostatacentrum är ett av Sveriges ledande prostatacancercentrum. Här finns all kompetens samlad för diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer. För att garantera den bästa vården introducerar vi kontinuerligt ny teknik och behandling baserad på den senaste forskningen.

Läs mer om vad vi kan göra för dig:

Så här diagnosticerar vi prostatacancer

Just nu sker stora förbättringar inom prostatacancerdiagnostik och behandling som gör att vi kan hitta prostatacancer tidigare och behandla bättre. Därför jobbar vi på Capio Prostatacancercentrum i nära samarbete med ledande forskare inom prostatacancer. 

Vår vård bygger på våra kärnvärden om medmänsklighet och kunskap och att vi lyckas attrahera och behålla riktigt bra personal.

Jag välkomnar dig som patient till Capio Prostatacancercentrum.

Professor och Överläkare Henrik Grönberg
Medicinskt Ansvarig