2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Neurologiska mottagningen


Tiderna avser endast inbokade besök.

 

Kontakta oss via telefon 08-5870 3490 för flera val:

# 1 Av och ombokning (telefonsvarare)
# 2 Recept (telefonsvarare)
# 3 Sjukresa (uppringningstid)
# 4 Övrigt (för att få en uppringningstid)
# 5 Tolk (uppringningstid)
# 6 Tjänsteärenden (telefonsvarare)
# 9 Få meddelande på engelska

Ring vardag kl 07.00 – 10.00 för att bli uppringd mellan
kl 10.00 – 11.00. Ange alltid namn och personnummer.

For english: please dial 08-5870 3490 and press 9.

Till Neurologiska mottagningen kommer främst strokepatienter som har skrivits ut från vårdavdelningen, men också återbesök från akutmottagningen samt nybesök av patienter som remitterats från primärvården.

De senaste åren har vi en ökande andel patienter som följs på mottagningen med anledning av epilepsi, Parkinson eller multipel skleros. Vi kommer under 2019 bygga upp team- verksamhet kring dessa patientgrupper, med patienten som en viktig del av teamet.

Vår mottagning är dock inte en vårdvalsmottagning, men vi tar emot enstaka remisser från externa remittenter.