2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medicinskt Centrum

Stängt heldagar och helgdagsaftnar. 

Fax
08-5870 1965

Behandlingsavdelningen (dagvårdsbehandling)
Tel: 08-5870 2838 

IBD-sjuksköterska:
Tel: 08-5870 2874

Diabetessjuksköterska:
Tel: 08-5870 1539

Leversjuksköterska:
Tel: 08-5870 2835

Fotterapeut:
Tel: 08-5870 2839

 

 

 

 

I gemensamma lokaler bedriver medicinklinikens olika specialister mottagning och dagvård.

Medicinskt Centrum tar i första hand emot patienter som kommer på remiss från primärvård eller som behöver återbesök från någon av våra vårdavdelningar. Här arbetar team med undersköterskor, specialutbildade sjuksköterskor, specialistläkare och paramedicinare.

Vår ambition är erbjuda specialiserad vård av hög kvalitet kombinerat med ett personligt omhändertagande. Vi strävar efter läkarkontinuitet och arbetar aktivt med patientmedverkan i vården.

Välkommen till oss på Medicinskt Centrum

Medarbetare  
Vårdenhetschef Jessica Ankerhag
Verksamhetschef Gunilla Wahlström

Medicinskt Centrum tar emot patienter inom följande områden:

Endokrinologi/Diabetes
 • Diabetes, i första hand typ I.
 • Thyreoidearubbningar.
 • Utredningar och behandlingar av andra endokrina sjukdomar/rubbningar.
 • Endokrina behandlingar vid behov.

Det finns även en fotmottagning för diabetespatienter med fotsår. 

Gastroenterologi/Hepatologi
 • Ulcerös Colit
 • Mb Crohn
 • Mikroskopisk Colit
 • Autoimmun Hepatit
 • Oklara rubbningar i mage-tarm samt lever 

Specialister och ST-läkare inom Gastroenterologi/Hepatologi samt gastrosjuksköterska är knutna till mottagningen.

Hematologi
 • Hemolytisk anemi
 • ITP
 • Leukemier
 • Lymfom
 • MDS
 • Myelom
 • Myeloproliferativa sjukdomar (PCV, ET, PMF etc.)
 • Oklara rubbningar i blodbildningen

Vi har flera specialister och ST-läkare inom hematologi och kontaktsjuksköterskor som är knutna till mottagningen.   

Lungsjukdomar

Läs vidare