2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Inskrivningsmottagningen Ortopedi

Inskrivningsmottagningen Ortopedi är del av Ortopedkliniken. Här träffar du en inskrivningssköterska för att få information om och planera för inläggning inför operation.

På Inskrivningsmottagningen Ortopedi träffar du utifrån en individuell bedömning i vissa fall en narkosläkare. Då går du bland annat igenom din hälsodeklaration och eventuella tidigare operationer.

En bedömning görs av hjärt- och lungfunktion samt övriga relevanta funktioner inför operation och anpassning av medicinering utförs. Planering för lämplig narkosmetod görs i samråd med dig som patient.

Läs mer om hur förberedelserna inför en operation går till.

Innan operationen är det viktigt att du läser igenom och följer informationen ”Patientinformation gällande läkemedel inför operation”, som du fått i din kallelse.

Har du frågor inför operationen som rör narkos och bedövning, kontakta oss via Vårdguiden 1177, eller Inskrivningsmottagningen Ortopedi på tel 08-5870 1675.