2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Hjärtdagvård

På Hjärtdagvården tar vi företrädesvis emot patienter med hjärtsvikt och hjärtrytmrubbningar, och som behöver kvalificerad utredning, bedömning och behandling men som inte behöver läggas in på vårdavdelning över natten.

Exempel på hjärtsviktsbehandling är intravenösa behandlingar med t.ex. vätskedrivande och järninfusioner.

Hjärtrytmrubbningar kan behandlas med medicinering, elkonvertering (en elektrisk stöt som får hjärtat att slå regelbundet) eller pacemaker.