Onkologisk dagvårdsavdelning 1

Tag hiss eller trappa upp till Plan 0, gå rakt över korridoren till Onkologisk dagvårdsavdelning. 

Onkologisk dagvårdsavdelning 1 är en del i den sammanhållna vårdkedjan för behandling av bröstcancer. 

På dagvårdsavdelningen ges onkologisk medicinsk behandling, cytostatika, före eller efter den kirurgiska behandlingen. Avdelningen har även en PICC-lineverksamhet för att säkerställa att alla patienter som behöver en PICC-line innan start av behandling skall kunna erhålla detta utan dröjsmål.

Avdelningen ligger i nyrenoverade lokaler i nära anslutning till Bröstcentrum. Avdelningen har totalt 5 bäddar, varav ett enkelrum. På avdelningen arbetar specialistutbildade sjuksköterskor i nära samarbete med onkologer, kontaktsjuksköterskor och övriga medarbetare på Bröstcentrum.