2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Onkologisk dagvårdsavdelning

Tag hiss eller trappa upp till Plan 0, gå rakt över korridoren till Onkologisk dagvårdsavdelning. 

Onkologisk dagvårdsavdelning är en del i den sammanhållna vårdkedjan för behandling av bröstcancer. 

På dagvårdsavdelningen ges onkologisk medicinsk behandling, cytostatika och andra cancerläkemedel, före eller efter kirurgisk behandling.

Onkologisk dagvårdsavdelning 1 ligger i anslutning till Bröstcentrum och Onkologisk dagvårdsavdelning 2 ligger i huvudbyggnaden. På Onkologisk dagvård arbetar specialistutbildade sjuksköterskor i nära samarbete med onkologer, kontaktsjuksköterskor och övriga medarbetare på Bröstcentrum och följer den vårdplanen som upprättas för varje patient. Avdelningen har även en PICC-linemottagning för att säkerställa att alla patienter som behöver en PICC-line innan start av behandling skall kunna erhålla detta utan dröjsmål.
Det finns även möjlighet att få hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator eller dietist för den som behöver och önskar detta.

Alla patienter och närstående ska känna sig delaktiga, välinformerade och trygga i vård och behandling. Tveka inte att höra av dig om du önskar information kring din eller en närståendes sjukdom eller behandling, eller om du har frågor till oss. Om du har idéer om på hur vi kan förbättra oss och vårt arbete tar vi tacksamt emot dessa. Återkoppla gärna dina synpunkter direkt till oss.

Hitta till oss

Onkologisk dagvårdsavdelning 1 - Finsens väg 8.

Onkologisk dagvårdsavdelning 2 - Gå in genom huvudentrén, ta hiss B upp till plan 1, gå rakt över hisshallen till vänster, till Onkologisk dagvårdsavdelning.

Så hittar du till oss

Gå in genom entrén på Finsens väg 8. Åk/gå upp en trappa till plan 0. Gå in genom dörren rakt fram till Onkologisk dagvårdsavdelning.