2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Medarbetare

Kirurgi
Kirurg / Sektionschef Lars Löfgren
Kirurg Petra Nåsell
Kirurg Linda Holmstrand Zetterlund
Kirurg Jana de Boniface
Kirurg  Lotta Anveden
Kirurg  Mia Fahlén
Kirurg  Sophie Norenstedt
Kirurg Anna Ljung-Konstantinidou
Kirurg Ebba Swedenhammar
Kirurg Haidar Rizgar-Noori
Kirurg Anna Brodin
Kirurg Dmytro Unukovych
Plastikkirurg Jakob Lagergren
Sektionssekreterare Louise Rosenberg

 

Onkologi
Onkolog/Sektionschef Erika Isaksson-Friman
Onkolog Reza Khoshnoud Mahmoud 
Onkolog Henrik Grönberg
Onkolog Jenny Bergqvist
Onkolog Per Byström
Onkolog Henrik Ullén
Onkolog Annika Svanström Röjvall
Onkolog Caroline Staff
Onkolog Karin Holmsten
Onkolog Marie Hjälm-Eriksson
Onkolog Veera Männikkö
Onkolog Emma Ekefjärd
Onkolog Agnes Ek
Onkolog Anna Stillström
Onkolog André Lindqvist
Onkolog Hanjing Xie
Onkolog

Eva Djureen Mårtensson

Vårdenhetschef Onkologisk dagvårdsavd 1 bröst Elisabeth Ryd-Ausén
Sjuksköterska Onkologisk dagvårdsavd 1 bröst Eleonora Järlebark 
Sjuksköterska Onkologisk dagvårdsavd 1 bröst Ingela Wägmark 
Sjuksköterska Onkologisk dagvårdsavd 1 bröst Eva Ekevik 
Medicinsk sekreterare Therese Andersson
Medicinsk sekreterare Anette Hymander

 

Bröstcentrum Kirurgi & Onkologi
Vårdenhetschef Maria Gränström
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi  Katrina Thingvall
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi  Johanna Fredman
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi  Annette Gerlach Nilsson
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi  Elisabeth Göransson
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi  Sofie Holender 
Teamledare Kontaktsjuksköterska/ bröstkirurgi  Isabella Wassberg Bure 
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi  Jenny Puglisi
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi Cecilia Evestedt
Undersköterska/bröstkirurgi Malin Danielsson
SVF-Koordinator Undersköterska/bröstkirurgi Linda de Besche
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Sara Sugito
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Lotta Eklund
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Maria Enkullen-Moskovits
Teamledare Kontaktsjuksköterska/ bröstonkologi Charlotta Pramsten
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Kickan Bley
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Shahin Ahmedi
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Christina Dencker
Kontaktsjuksköterska/bröstonkologi Katja Norberg 
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi Ulrica Dahlback
Kontaktsjuksköterska/bröstkirurgi Maria Norberg
Undersköterska/bröstonkologi Anki Ahnsjö
Undersköterska/bröstonkologi Kerstin Klockhoff
Psykiatriker Ullakarin Nyberg, Affektivt Centrum
Kurator Victoria de Villiers
Medicinsk sekreterare Ann-Louise Dahl
Medicinsk sekreterare Maria Emilsson
Reception Christina Almfjäll Nyman
Vårdadministratör Jenny Thiel

 

Paramedicin
Leg. sjukgymnast, lymfterapeut Karin Sofios
Leg. fysioterapeut, lymfterapeut Sara Eliasson