2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Information om Bröstcentrum till dig som ­remittent

Vi på bröstcentrum har ett helhetsansvar för kvinnor (och enskilda män) som drabbats av bröstcancer.

 

Kvinnor med bröstcancer kommer till oss på olika sätt:

  • Via hälsokontroller (mammografiscreening)
  • Via remiss från vårdcentraler, företagsläkare, gynekologer eller övriga i öppenvården.
  • Via telefonkontakt där patienten kontaktat oss
  • Via mina vårdkontakter, där patienten kan boka en tid

Remisserna kommer antingen till Bröstcentrum på Capio S:t Göran eller till Bröstcentrum City (BCC), som drivs i samarbete med praktikertjänst Röntgen. På BCC finns förutom en mammografienhet även en bröstmottagning. De kvinnor som behöver behandling omhändertas på Capio S:t Görans sjukhus.

För att utföra uppdraget på bästa sätt, lägger vi fokus på de kvinnor som har bröstcancer eller en stark misstanke om bröstcancer. Det innebär att de remisser som skrivs till oss i första hand skickas till mammografienheten. De selekterar sedan vilka kvinnor som är i behov av fortsatt utredning, eller av andra skäl behöver komma till bröstmottagnigen. De kvinnor som efter mammografi, och ibland även punktion, bedöms ha benigna tillstånd hänvisas oftast åter till remittenten.

Historik

För att få en mer effektiv och patientsäker vårdkedja bildades Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset. Varje Bröstcentrum har ett helhetsansvar för patientens hela vårdprocess från diagnos via behandling till uppföljning inklusive rehabilitering och forskning.

Kallelse till mammografiscreening skickas från dessa bröstcentrum till kvinnor i berörd ålder. Patienter kan också remitteras direkt till bröstcentrum eller söka själva utan remiss. Fritt vårdval gäller. Vid återfall i bröstcancer ansvarar respektive bröstcentrum för fortsatt handläggning.

Sedan 2008 har Bröstcentrum funnits på Capio S:t Görans sjukhus. Den nya organisationen innebär att vi har ett utökat uppdrag att ansvara för bröstcancerpatientens hela vårdkedja inklusive onkologisk behandling. Detta började gälla den 1/1 2016, och nu finns här mammografiscreening, klinisk mammografi, bröstmottagning, kirurgisk behandling, onkologisk mottagning och dagvårdsavdelning (för cytostatika) samt rehabilitering.

Adresser för remisser

Förfrågningar kring: bröstutredning, klinisk mammografi, ultraljud, biopsi

Mammografimottagningen,
Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus
Capio S:t Görans Sjukhus
112 81 Stockholm

Bröstcentrum City (BCC),
Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus
Drottninggatan 68, 3 tr
111 21 Stockholm

Förfrågningar kring: bröstmottagning, bröstkirurgi, onkologi, rehabilitering

Bröstmottagningen,
Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus
Capio S:t Görans Sjukhus
112 81 Stockholm

Länk till VISS