Information om Bröstcentrum till dig som ­remittent

Som du kanske har läst tidigare så gäller en ny organisation inom bröstcancervården i Stockholm från den 1/1 2016. Vi vill därför informera dig som remittent till oss på Capio S:t Görans Sjukhus om hur de förändringarna påverkar vår verksamhet.


Tre samlade Bröstcentrum från januari 2016

För att få en mer effektiv och patientsäker vårdkedja bildas Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus, Karolinska ­Universitetssjukhuset i Solna och Södersjukhuset. Varje Bröstcentrum ska ta ett helhetsansvar för patientens hela vårdprocess från diagnos via ­behandling till uppföljning inklusive rehabilitering och forskning.

Kallelse till mammografiscreening kommer att skickas från dessa bröstcentrum till kvinnor i berörd ålder. Patienter kan också remitteras direkt till bröstcentrum eller söka själva utan remiss. Fritt vårdval gäller. Vid återfall i bröstcancer ansvarar respektive bröstcentrum för fortsatt handläggning.

Utökat uppdrag för Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus

Sedan 2008 har Bröstcentrum funnits här på sjukhuset. Den nya organisationen innebär att vi nu har fått ett utökat uppdrag att ansvara för bröstcancerpatientens hela vårdkedja inklusive onkologisk behandling. Från den 1/1 2016 finns här mammografiscreening, klinisk mammografi, bröstmottagning, kirurgisk behandling, onkologisk mottagning och dagvårdsavdelning (för cytostatika) samt rehabilitering.

Tillgänglighet genom Bröstcentrum City

För att öka tillgängligheten till bröstdiagnostik har vi även en mottagning, Bröstcentrum City, på Drottninggatan i samarbete med Praktikertjänst Röntgen. Här finns en bröstmottagning och en mammografienhet som liksom tidigare utför fullständiga bröstutredningar. Patienter som behöver behandling omhändertas på Bröstcentrum på Capio S:t Görans sjukhus.

Adresser för remisser

Förfrågningar kring: bröstutredning, klinisk mammografi, ultraljud, biopsi

Mammografimottagningen, Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus
Capio S:t Görans Sjukhus
112 81 Stockholm

BröstCentrum City, Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus
Drottninggatan 68, 3 tr
111 21 Stockholm

Förfrågningar kring: bröstmottagning, bröstkirurgi, onkologi, rehabilitering

Bröstmottagningen,
Bröstcentrum, Capio S:t Görans Sjukhus
Capio S:t Görans Sjukhus
112 81 Stockholm