2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bröstcentrum City

Fax
08-562 870 66

Telefontid måndag-torsdag 08.00-11.00,13.00-14.00, fredag 08.00-11.00

Besök vår hemsida.

På Bröstcentrum City bedrivs bröstutredningar med fokus på snabbt och effektivt omhändertagande vid cancermisstanke eller konstaterad bröstcancer.

Vi finns i ändamålsenliga lokaler och har den kompetens som behövs vid ett modernt bröstcentrum. Hos oss arbetar bröstprofilerade kirurger och sjuksköterskor med kontaktsjukskötersketubildning.

Bröstkirurger undersöker och bedömer kvinnor med knölar eller andra bröstsymtom och utreder i nära samverkar med specialister inom mammografi och cytopatologi. Omhändertagandet sker i samarbete med Bröstcentrum Capio St Göran.

För dig med nyupptäckt knöl i bröstet finns nu möjlighet att själv boka läkartid genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Vid övriga ärenden kontakta bröstmottagningen på telefon 08-5870 1360.