2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Bröstcentrum

Fax
08-5870 1941

Mammografi:

Hälsokontroller/screening
Allmänna kallelsen
Tel: 08-5870 1795

Remisser - tidsbokning
Patienter med remisser
Tel: 08-5870 1791

Bröstcentrum City:
Tel: 08-562 870 00

Bröstmottagningen:

Bröstkirurgisk mottagning
Tel: 08-5870 1360

Bröstonkologisk mottagning
Tel: 08-5870 3485

Onkologisk dagvårdsavdelning
Tel: 08-5870 3480

Kontaktsjuksköterska

Tel: 08-5870 1360

Kassan
Hit kan du som patient vända dig om du har frågor kring sjukresor och fakturor. Öppettider måndag-torsdag 8.00-15.00 och fredag 8.00-12.00.
Tel: 08-5870 1741

Kurator
Tel: 08-5870 14 63

Fysioterapin
Tel: 08-5870 2951

Gemensam mottagning för mammografi, bröstmottagning och onkologi.

Karta - hitta till oss.

Karta - Google maps

Film hitta till Bröstcentrum

På Bröstcentrum finns mammografi, kirurgi och onkologi samlat, för ett snabbt och effektivt omhändertagande vid cancermisstanke och konstaterad bröstcancer. För information och kontaktuppgifter till respektive enhet se länkarna högst upp och längst ner på sidan.

Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus är en av Stockholmsregionens största enheter för behandling av bröstcancer. Patienter med konstaterad bröstcancer kan få all den behandling som behövs hos oss, både kirurgisk och onkologisk behandling. Det enda undantaget är strålning som oftast ges på Södersjukhuset.

Samlad kompetens inom bröstcancervård

Inom Bröstcentrum på Capio S:t Görans Sjukhus finns vår specialinriktade Bröstmottagning och Mammografiavdelning. Vi arbetar med fokus på snabbt och säkert omhändertagande vid misstanke om och/eller konstaterad bröstcancer. Hos oss finns en god samlad kompetens med bröstprofilerade kirurger, plastikkirurg, onkologer och specialistsjuksköterskor. På mottagningen finns även psykiater, kurator, sjukgymnast och sekreterare. Vi har läkar- och sjuksköterskemottagning och en dagvårdsavdelning samt nära samarbete med slutenvården.

Kirurgisk och onkologisk behandling

Vårt uppdrag är kirurgisk och medicinsk onkologisk behandling av bröstcancer. Bröstkirurger undersöker och bedömer kvinnor med knölar eller andra bröstsymtom och utreder i nära samverkan med specialister inom mammografi och cytopatologi. Patienter som skall ha medicinsk behandling, cytostatika eller annan onkologisk behandling, utreds och behandlas vidare av onkologer.  Alla bröstcancerpatienter får en namngiven kontaktsjuksköterska. Patienter som skall få strålbehandling remitteras till Södersjukhuset för denna behandling.

Med samlad bred kompetens inom Bröstcentrum finns mycket goda resurser för utredning, behandling och fortsatt omhändertagande av patienter med bröstcancer och godartade bröstsjukdomar.

Vart du ska vända dig

Har du symptom från bröstet så rekommenderar vi att du använder 1177 Vårdguiden för information, och i första hand vänder dig till din vårdcentral för remiss direkt till mammografimottagningen. I mån av utrymme kan vi erbjuda besök utan remiss. Vi har även ett väletablerat samarbete med Bröstcentrum City.

Du kan också läsa mer om utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer här.

Läs mer om cancerdiagnoser här.

Landstingen och regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppen vård. Här ges information om vård av utomlänspatienter.

Här berättar vi vad som gäller om du behöver vård men är på tillfälligt besök i Stockholms län eller kommer från ett annat land. www.1177.se

Läs mer om: Vård av personer från andra länder