2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 21A

Eller enligt överenskommelse.

Fax
08-5870 1982

Vårdenhetschef
Britt-Marie Odsvall
Tel: 08-5870 1000

Bitr vårdenhetschef
Martina Wärlander
Tel: 08-5870 1000

Avdelning 21A är en medicinsk vårdavdelning främst inriktad på endokrinologi och infektionssjukdomar.

Avdelningen är uppdelad på en del med endokrinplatser och en del med infektionsplatser, vilka sköts av läkare från respektive specialitet.

På avdelningen vårdas patienter med exempelvis diabetes och infektionssjukdomar.

Det finns 17 vårdplatser fördelade på 6 dubbelrum och 5 enkelrum. Till avdelningen kommer även patienter för endokrina utredningar. Avdelningen har ett nära samarbete med avdelning 22 och personalen roterar enligt schema mellan avdelningarna.

En dag på Avdelning 21A 
7.30-9.00 Frukost
09.30 Ronden startar
11.30-12.00 Lunchservering
14.00-15.00 Eftermiddagskaffe/te
17.00-18.00 Middagsservering
19.30-20.00 Kvällskaffe/te

För dig som är uppegående serveras maten i matsalen.

Löpande under dagen sker det provtagning, kontroller av bl a puls, blodtryck och temp.