Avdelning 55 MAVA

Eller enligt överenskommelse

Fax
08-5870 1975

Tf. Vårdenhetschef
Catrin Bergler

Gå rakt fram genom Huvudentrén mot Hiss C. På vänster sida ligger Avdelning 55 MAVA. 

Karta - hitta till oss

MAVA 55 är en akutmedicinsk vårdavdelning för patienter som har medicinskt behov och med förväntad kort vårdtid. Sammanlagt finns 12 vårdplatser.

Här finns möjlighet till telemetriövervakning. De vanligaste inläggningsorsakerna är hjärtobservation, arytmier, infektioner, kronisk obstruktiv lungsjukdom, intoxikationer, diabetes, med mera.

MAVA 55 ingår tillsammans med MAVA 50 i akutmedicinkliniken