Avdelning 33 NAVE

Vi ber er att respektera besökstiderna då det är viktigt att våra patienter får vila.

Fax
08-5870 1915

Vårdenhetschef

David Landberg
(Tf. Vårdenhetschef)
Tel: 08-5870 1158

Maria Thambert
(Tf. Vårdenhetschef)
Tel: 08-5870 3466

Verksamhetschef

Bo Höjeberg

Hus 30 Hiss A Plan 5

Karta - hitta till oss

NAVE är en neurologisk akutvårdsenhet. Här utreds och akuta neurologiska tillstånd som stroke, men också kroniska neurologiska sjukdomar.