Avdelning 33 NAVE

Vi ber er att respektera besökstiderna då det är viktigt att våra patienter får vila.

Fax
08-5870 1915

Vårdenhetschef Mariélle Anzén Tel: 08-5870 1155

Överläkare/Sektionschef Bo Höjeberg

Hus 30 Hiss A Plan 5

Karta - hitta till oss

NAVE är en neurologisk akutvårdsenhet. Här utreds och akuta neurologiska tillstånd som stroke, men också kroniska neurologiska sjukdomar.