2019-06-18, 16:27

På grund av störningar i Tele2:s nät kan det vara svårt att nå vissa telefonnumer på sjukhuset per telefon. Felsökning och åtgärder pågår. 

Avdelning 33 NAVE

Vi ber er att respektera besökstiderna då det är viktigt att våra patienter får vila.

Fax
08-5870 1915

Vårdenhetschef

David Landberg
(Tf. Vårdenhetschef)
Tel: 08-5870 1158

Maria Thambert
(Tf. Vårdenhetschef)
Tel: 08-5870 3466

Verksamhetschef

Bo Höjeberg

Hus 30 Hiss A Plan 5

Karta - hitta till oss

NAVE är en neurologisk akutvårdsenhet. Här utreds och akuta neurologiska tillstånd som stroke, men också kroniska neurologiska sjukdomar.