2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 30 HIA

Fax
08-5870 1944

Vårdenhetschef
Maria Jynge
Tel: 08-5870 1000

Bitr. Vårdenhetschef HIA
Lina Törnblom
Tel: 08-5870 1000

Bitr. Vårdenhetschef Coronarangiolab/PCI
Eva Hillgren
Tel: 08-5870 1000

Kranskärlsmottagningen
Tel: 08-5870 1212

Verksamhetschef
Annica Ahl

Flödesledare överläkare HIA
Marianne Erlandsson

Flödesledare Coronarangiolab/PCI
Pontus Lindroos

 

Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) består av 12 vårdplatser med möjlighet till kontinuerlig övervakning av hjärtat och andra viktiga parametrar.

Här vårdas patienter med akuta hjärtbesvär som t ex hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, rytmrubbningar, hjärtsäcks- eller hjärtmuskelinflammation som är i behov av tät övervakning och behandling.

Avdelningen är organiserad enligt teamvårdsmodell, där sjuksköterska, läkare och undersköterska arbetar i ett team om 2-5 patienter. Vi arbetar med behovsstyrd rond som innebär att vi rondar en patient i taget utifrån patientens prioriterade behov, dvs den mest akut sjuka först.

I anslutning till HIA ligger Angio/PCI-lab, där många av våra patienter genomgår kranskärlsröntgen och ballongvidgning. Även undersökning av hjärtat med ultraljud görs ofta under vårdtillfället.

Vi arbetar med ständiga förbättringar kring vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetssätt, vi vill alltid ge ännu bättre vård. All personal deltar i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.

Besökstiden är mellan kl 15-19 alla dagar.

En dag på HIA  
07.00 Rapport till dagpersonal
07.00-9.00 Frukost
08.30-16.00 Rond
11.30-12.30 Lunch
13.00-15.30 Kaffe
16.30-18.00 Middag
18.30 Kaffe 

Alla måltider och kaffe serveras i dagrummet.