Avdelning 30 HIA

Fax
08-5870 1944

Vårdenhetschef
Maria Jynge
Tel: 08-5870 1000

Bitr. Vårdenhetschef HIA
Lina Törnblom
Tel: 08-5870 1000

Bitr. Vårdenhetschef Coronarangiolab/PCI
Eva Hillgren
Tel: 08-5870 1000

Kranskärlsmottagningen
Tel: 08-5870 1212

Verksamhetschef
Annica Ahl

Flödesledare överläkare HIA
Marianne Erlandsson

Flödesledare Coronarangiolab/PCI
Pontus Lindroos

 

Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) består av 10 sängplatser med telemetri och MIDA-övervakning (övervakning av hjärtrytmen och eventuella tecken på syrebrist i hjärtat).

Här vårdas patienter med akuta hjärtbesvär som t ex misstänkt eller fastställd hjärtinfarkt, rytmrubbningar, hjärtsäcks- eller hjärtmuskelinflammation som är i behov av tät övervakning och behandling.

Avdelningen är organiserad enligt teamvårdsmodellen, där sjuksköterska, läkare och undersköterska arbetar i et team om 5 patienter. Vi arbetar med behovsstyrd rond som innebär att vi rondar en patient i taget utifrån prioriterat behov, dvs den mest akut sjuka rondas först.

Vi arbetar med ständiga förbättringar enligt lean principer och verktyg. All personal deltager i förbättringsarbetet och vi tar gärna emot förbättringsförslag från våra patienter. Vi sätter patientsäkerhet och kvalitet högt så syftet är att nå en så bra vård som möjligt med en god arbetsmiljö för personalen och bra vårdmiljö för våra patienter.

En dag på HIA 
07.00 Rapport till dagpersonal
07.00-9.00 Frukost
08.30-16.00 Rond
11.30-12.30 Lunch
13.00-15.30 Kaffe
16.30-18.00 Middag
18.30 Kaffe 

 Alla måltider och kaffe serveras i dagrummet