2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Avdelning 21B

Avdelningen har sommarstängt under perioden 26 juni till 9 augusti.

Fax
08-5870 1990

Vårdenhetschef:
Daniel Cabelduc

 

Avdelningen delar våningsplan med infektionsavdelning 21A.

Karta - hitta till oss

Avdelning 21B är en hematologisk och onkologisk avdelning med totalt 12 vårdplatser och en del av avdelning 20 som tillhör Medicinkliniken.

Hematolog

Hos oss behandlas du i första hand för maligna lymfom (tumörer som uppstår i lymfsystemet) myelom samt olika former av leukemi. Det vill säga cancer som utgår från kroppens vävnader så som skelett, brosk, bindväv eller muskler och blodceller.

Onkologi

Hos oss behandlas bröst-, kolorektal och prostatacancer. 

Avdelningen utför behandlingar med cellgifter (cytostatika) samt behandlingar av infektioner och andra komplikationer som är resultat av ovan nämnda behandlingar.

På Medicinkliniken arbetar vi efter så kallade lean-principer, i ett team bestående av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, och dietist samt dig som patient. 

Vi samverkar över gränserna.

Vår värdegrund:

  • Du är viktig- din åsikt gör skillnad- alla är lika viktiga
  • Vi är nyfikna och modiga - vi arbetar efter gemensamma rutiner och mål
  • Vill alltid bli bättre - alla bidrar aktivt i förbättringsarbetet

För besökare och anhöriga

På grund av infektionskänsliga patienter ska du inte besöka avdelningen om du är, eller nyligen har varit förkyld.