Akutvårdsavdelning/AVA 21B

Eller enligt överenskommelse.

Fax
08-5870 1990

Vårdenhetschef
Eva Granberg
Tel: 08-5870 2808

Biträdande Vårdenhetschef
Annika Hammarbäck
Tel: 08-5870 2161

Avdelningen delar våningsplan med infektionsavdelning 21A.

Karta - hitta till oss

AVA 21B är en akutvårdsavdelning med 12 vårdplatser.

Till akutvårdsavdelningen kommer patienter under hela dygnet från medicin-,
neurolog-, ortoped- och kirurgsektionerna från akutmottagningen. Vårdtiden
varierar från ett par timmar och upp till 48 timmar.