2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Urologmottagningen

Vårdenhetschef Pia Borgudd

Ligger i anslutning till Kirurgmottagningen

Karta - hitta till oss

På mottagningen finns ett engagerat urologiskt team som behandlar alla vanliga urologiska åkommor. Här finns också specialister inom onkologi som behandlar prostatacancer.

Vi har tillgång till den senaste operationstekniken i form av robot och laser och arbetar på en komplett urologmottagning med erfarna sjuksköterskor. Vi bedriver både akut och planerad sjukvård enligt det avtal Capio har med Region Stockholm. Inneliggande patienter vårdas på avdelning 39.

Kirurgiska verksamheten omfattar 
  • Njurcancerkirurgi (robotassisterad, öppen och med titthålsteknik)
  • Prostatacancerkirurgi (robotassisterad)
  • Behandling av godartad prostataförstoring (TUR-P, mikrovågsbehandling med CoreTherm, robotkirurgi, öppen kirurgi)
  • Behandling av urinblåsecancer (TUR-B)
  • Behandling av njursten med bla. modern laserteknik
  • Kirurgisk behandling av testikelcancer
  • Operation av vattenbråck, förhudsproblem m.fl. mindre urologiska ingrepp
Vi som behandlar dig

På Urologmottagningen arbetar specialistläkare, onkologer, specialistsjuksköterskor inom onkologi och mottagningssjuksköterskor, kontaktsjuksköterskor, operationsbokare, koordinator för standardiserat vårdförlopp vid cancer, medicinska sekreterare, dietister, en kurator och administrativ personal.

Vi utreder och behandlar personer med urinläckage och andra blåsstörningar. Hos oss finns professionella kunskaper när det gäller utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

Vi behöver en remiss från husläkare eller annan läkare för att bättre kunna förbereda det planerade besöket. En kallelse skickas per post när ditt besök är inbokat.

Vi finns här för dig

Det är du själv som bäst känner din kropp och vet hur den reagerar och fungerar. Det är viktigt att du delger oss dina tankar, funderingar och önskemål rörande din vård och ditt välbefinnande. Vi vill att du skall känna dig trygg med att vi lyssnar och hör det du säger.

Vi strävar alltid efter att bli bättre och vi behöver din hjälp.

Delta gärna i vår förbättringsgrupp för att skapa framtidens sjukvård. För mer information, kontakta gärna vår vårdenhetschef Pia Borgudd.