Smärtrehabiliteringen

Sedan 1 oktober 2014 ingår Smärtrehabiliteringen i vårdval Rehabilitering vid långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom.

Vi erbjuder specialiserad bedömning och rehabilitering för dig över 18 år med långvarig smärta och/ eller utmattningssyndrom.

Vi arbetar i multiprofessionella team där du är en viktigt team-medlem och där dina mål för rehabiliteringstiden är i fokus. I teamet ingår läkare, fysioterapeut och psykolog. Därutöver deltar även sjuksköterska, arbetsterapeut och socionom samt psykiater efter behov.

Vår rehabilitering är främst gruppbaserad och målsättningen med rehabiliteringen är att öka din livskvalité, förmåga att fungera i vardagen och att du ska kunna göra mer av det som är viktigt för dig i livet.

Våra smärtrehabiliteringsprogram i grupp är 5 veckor långa och man är då på kliniken 4 dagar i veckan. Smärtrehabilitering handlar om att hitta sätt att hantera de svårigheter som lätt följer med om man har ständig värk. Att hitta tillbaka till ett liv som innehåller det som är värdefullt trots värken. Den behandling som ges har i forskning visat sig fungera väl för att förbättra livskvalitet och funktionsförmåga vid långvariga smärttillstånd.

Utmattningsprogrammet är 10 veckor långt och består av främst gruppbehandlingar av fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut och socionom. Tyngdpunkten ligger på att minska stressupplevelse och att återfå balans mellan aktivitet och återhämtning.

 

För dig som är remittent

Se relevant information inför remittering till oss här.

Läs vidare