Smärtmottagningen

Smärtmottagningen har tre olika verksamhetsområden: postoperativ smärtbehandling, konsultverksamhet på sjukhusets slutenvårdsavdelningar samt öppenvårdsmottagning.

I slutenvården följs alla patienter med avancerad postoperativ smärtbehandling upp. Avancerad postoperativ smärtbehandling är exempelvis patienter som har epiduralkateter (EDA) eller kontinuerlig infusion med till exempel morfinpreparat. Smärtmottagningen bedriver också konsultverksamhet mot vårdavdelningarna och undervisar sjukhusets medarbetare om smärta och smärtbehandling.

På mottagningen bedöms, utreds och behandlas patienter främst med akut, lokaliserad eller neuropatisk smärta. Patienterna bedöms främst efter ett teamkoncept med en multiprofessionell teambedömning. I teamet ingår varierande yrkesprofessioner med läkare, sjukgymnast, psykolog och sjuksköterska. Bedömningen sker under en för- eller eftermiddag och avslutas med en gemensam konferens då även patienten och ibland anhörig deltar. Vid den gemensamma konferensen upprättas en behandlingsplan tillsammans med patienten. Patientens delaktighet i smärtbehandlingen är viktig för behandlingen.

En del av nybesöken sker enbart genom en bedömning och inremitterande besvaras med råd, medan vissa patienter får en behandling som initieras via mottagningen. Målsättningen för vårdtiden på mottagningen är cirka 6 månader.

Se filmen om "Pain Toolkit"

Ett av de verktyg som vi använder i smärtbehandling är "Pain Toolkit", som tagits fram av den brittiske patienten Pete Moore, som nu blivit en uppskattad föreläsare om smärta och smärtbehandling.

Under ett besök på Capio S:t Göran berättade Pete i en intervju om sin bakgrund som smärtpatient och gav råd till patienter och vårdpersonal om förhållningssätt till smärta och smärtbehandling. Längd 5:57 min.

{StreamioPlayer}

 

För mer information se http://www.paintoolkit.org/ 

 

För dig som är remittent

Se relevant information inför remittering till oss här.