2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Smärtmottagningen

Smärtmottagningen har tre olika verksamhetsområden: postoperativ smärtbehandling, konsultverksamhet på sjukhusets slutenvårdsavdelningar samt öppenvårdsmottagning.

I slutenvården följs alla patienter med avancerad postoperativ smärtbehandling upp. Avancerad postoperativ smärtbehandling är exempelvis patienter som har epiduralkateter (EDA) eller kontinuerlig infusion med till exempel morfinpreparat. Smärtmottagningen bedriver också konsultverksamhet mot vårdavdelningarna och undervisar sjukhusets medarbetare om smärta och smärtbehandling.

På mottagningen bedöms patienter med akut, lokaliserad eller neuropatisk smärta. Patienterna bedöms via olika konstellationer av multiprofessionella team. Teamen kan bestå av läkare, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog och sjuksköterska i olika sammansättning. Vilka vårdgivare patienterna får träffa avgörs av behov och besvärsbild.

Besöken kan resultera i råd och rekommendationer till inremitterande och/eller i åtgärder på mottagningen. Målsättningen för vårdtiden på mottagningen är 3-6 månader.

För dig som är remittent

Se relevant information inför remittering till oss här.

Se filmen om "Pain Toolkit"

Ett av de verktyg som vi använder i smärtbehandling är "Pain Toolkit", som tagits fram av den brittiske patienten Pete Moore, som nu blivit en uppskattad föreläsare om smärta och smärtbehandling.

Under ett besök på Capio S:t Göran berättade Pete i en intervju om sin bakgrund som smärtpatient och gav råd till patienter och vårdpersonal om förhållningssätt till smärta och smärtbehandling. Längd 5:57 min.

{StreamioPlayer}

För mer information se http://www.paintoolkit.org/