2020-03-16, 15:59

För att förhindra spridning av det nya coronaviruset är ALLA besök till patienter på sjukhuset förbjudna.

Endast närstående med särskilt tillstånd får besöka sjukhuset. För att få tillstånd kontakta den avdelning där patienten vårdas genom vår växel 08-5870 10 00.

Preoperativ mottagning

Preoperativa mottagningen är del av operationsavdelningen. Här görs en medicinsk bedömning ur anestesiperspektiv innan operation.

Alla patienter behöver inte träffa en anestesiläkare innan operationen. Oftast räcker det att anestesiläkaren gör en bedömning utifrån patientens hälsodeklaration och journal.

Vid den preoperativa mottagningen träffas patienten och anestesiläkaren. Man går bland annat igenom hälsodeklaration och eventuella tidigare anestesier. Bedömning görs av hjärt- och lungfunktion samt övriga relevanta funktioner för anestesin. Anpassning av medicinering i samband med operationen planeras. Vid mötet görs också en bedömning av anestesirisk. I samråd med patienten planeras för lämplig anestesimetod och det första dygnets postoperativa smärtlindring.

Läs mer om hur förberedelserna inför en operation går till.

Innan operationen är det viktigt att du läser igenom vår information om läkemedel inför operation och följer anvisningarna i denna.

Har du frågor inför operationen som rör narkos och bedövning, kontakta oss via Vårdguiden 1177, eller Preoperativa mottagningen på tele 08-5870 1650. Patienter som tillhör Ortopedkliniken kontaktar deras inskrivningsmottagning direkt på tel 08-5870 1675.